Өкмөт

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Өкмөт - мамлекеттик бийликтин жогорку аткаруу, тескөө органы. Өкмөттү премьер-министр (канцлер, министрлер кеңешмесинин же кабинетинин төрагасы, кээ бир өлкөлөрдө мамлекет башчысы жетектейт. Өкмөт мүчөлөрү (министрлер, катчылар, мамлекеттик катчылар ж.б.) мамлекеттиик башкаруунун ар түрдүү борбордук ведомстволоруна жетекчилик кылат. Өкмөт бир партиялуу же коалициялык болушу мүмкүн. Федерациялуу мамлекттерде борбордук (федералдык) өкмөт. жана мамлекеттик федерациянын курамына кирген штаттардын, аймактардын өз өкмөт болот. Өкмөттү парламент курат же мамлекет башчысы (монарх, президент) дайындайт. Көпчүлүк мамлекеттерде укуктук жактан парламенттин алдында жоопкер.

Анын түзүлүш тартиби, курамы, компетенциясы конституциялар, конституциялык мыйзамдар менен аныкталат.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ, 2007-жылдын 6-февралы N 12, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн түзүмү жөнүндө өкмөт