Java

Wikipedia дан

Sun MicroSystem тарабынан иштелип чыккан, Java-обжектке багытталган жана Си++ окшош болгон программалоо тили. Анын жөнөкөйлүгү, катага туруктуулугу жана мобилдүүлүгүнүн негизинде програмчылардын көбү Java тилин келечектин тили катары көрүшөт