Гомосексуалдуулук

Wikipedia дан

Гомосексуалдуулук (грек тилинен ὁμός — ошондой эле, окшош жана лат. sexus — жыныс) — адамдын өзү менен бир жыныстагы (же гендердеги) адамдарга эмоционалдык, романтикалык, эротикалык жана сексуалдык жактан умтулуусу.

Гомосексуалдуулук кең түшүнүүдө бул - гомосексуалдык ориентациядан (өз жынысындагы адамдарга болгон сексуалдык умтулуу), гомосексуалдык индентивдиктен(орус. идентичеость - eng. identity) (өзүн гомосексуалдык ориентацияда экенин кабыл алуу) жана гомосексуалдык жүрүм-турумдан(өзүнүн жынысндагы адам менен сексуалдык практика) түзүлгөн нормалдуу сексуалдык ориентацияларынын бири жана 1990-жылы 17-майда ДСУ(WHO) тарабынан ЭОК-10(ICD-10) топтомунан чыгарылган.