Даосизм

Wikipedia дан

Даосизм - байыркы кытай философиясындагы негизги бир багыт.

Б.з.ч. 4-3 к-да пайда болгон. Д-дин негизги идеялары «Лао-цзы» жана «Чжуан-цзы» трактаттарда берилген.

«Чжуан-цзыда» конфуцийчиликке кас идеялар айтылып, табият коомго каршы коюлат. Адам өзүн чырмаган милдеттерден бошонуп, табиятка жакын жөнөкөй турмушка кайтса, Дао (ааламдын түпкү негизи, аң-сезимге конбос сырдуу закон ченеми, тиричиликтин бүтүндүгү) абалына келет деген ой-пикир берилет. Ошону менен бирге Д-деги табиятты изилдөөгө чакыргын идеялар Кытайда алгачкы илимий түшүнүктөрдүн жана ойлоп табуулардын келип чыгышына көмөкчү болот.

«Лао-цзыда» дао түшүнүгү ааламдын маңызы жана жаралыш себеби дегенден маани алат. Адам күрөш менен каалоолордон баш тартып, өзү менен өзү болуп, саясий иштерге катышпоо, өкмөт элдин турмушуна кийлигишпөө керек деген көз караштар айтылат.