Кытай

Wikipedia дан
China in its region (claimed hatched).svg
Кытай тарыхы
Кытай тарыхы
Илгерки мезгил
Үч бийлөөчү жана беш император
Ся сулалеси
Шаң сулалеси
Чжоу сулалеси
Чыгыш Чжоу Жаз менен Күз доору
Согушушкан падышалыктар доору
Цинь сулалеси
(Чу сулалеси) — дүрбөлөң мезгил
Хань сулалеси Батыш Хань
Синь, Ван Ман
Чыгыш Хань
Үчпадышалык доору Вэй Шу У
Батыш Жинь
Оналты варвар мамлекет Чыгыш Жинь
Түштүк жана Түндүк сулалелер
Суй сулалеси
Тан сулалеси
Кытай Республикасы
:Жуңго «Ортодогу мамлекет»

Кытай Эл Республикасы (КЭР) (Кытайча: 中国, Джунго, которулмасы: "ортодогу мамлекет"), Кытайлык Кыргыздардын тилинде ЖуңгоЧыгыш Азиядагы мамлекет. Кытай эң байыркы мамлекеттердин бирөөсү. Кытай мамлекетинин пайдалышы биздин заманыбызга чейинки 2100-жылы, бирок бул документалдуу түрдөө далилденген маалымат. Далилденбеген маалыматтар боюнча Кытай мамлекети андан да мурун болгон, бирок бул жалгыз эле Кытай калктын оюу. Кытайда бир канча династиялар мамлекеттин башында болушкан(Шан-Инь, Джоу, Цин, Хан, Вей, Дзин, Түштүк Сун, Ци, Лян, Чен, Суй, Тан, Сун, Юань (моңгол), Мин, Цин), акыркысы Цин династияся болгон. Акыркы Император манжуу болгон. Кытай Эл Республикасы дүйнөдөгү эң көп калктуу мамлекет (1.3 миллиардтан ашык). 1949 жылдан беры Кытай Коммунистик Партиясы тарабынан башкарылып келе жатат. Борбору - Бейжин шаары.