Адам дарамети өсүү индекси

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Адам дарамети өсүү индекси (АДӨИ), жыл сайын өлкөлөр арасындагы жашоо шартын, сабаттуулугун, билим берүүсү жана жаш курактын узактыгын эсептөөчү индекс. Бул индекс өлкөлөрдүн потенциалдарын салыштыруу үчүн эң керектүү материал. АДӨИ БУУ тарабынан чыгарылып турат жана индексти пакистандык Махбуб-уль-Хак башында турган экономисттер тобу иштеп чыккан. 1990-жылдан бери жыл сайын чыгып турат.

АДӨИни түзүүдө 3 негизги көрсөткүчтөр саналат:

  • Күтүлүп жаткан жаш курактын узактыгы.
  • Өлкө калкынын сабаттуулугу (билим алууга кеткен убакытты эске алганда) жана күтүлө турган окуунун узактыгы.
  • ППС боюнча эсептелинчү калктын жашоо шарты (АКШ доллары менен).

Кайсы өлкө АДӨИнин канчанчы орунда экенин АДӨИ боюнча мамлекеттердин тизмесинде көрүүгө болот.