Адам укуктарынын жалпы декларациясы

Википедия дан
Элеонора Рузвелт айым "Адам укуктарынын жалпы декларациясы" менен.


Адам укуктарынын жалпы декларациясы – адам укугу боюнча биринчи ийкемдүү эл аралык акт. 1948-жылдын 10-декабрында БУУнун Башкы Ассамблеясы 217 А (III) («Адам укугунун эл аралык пакты») резолюциясынын негизинде Париждеги Шайо сарайында кабыл алган.
Декларациянын тексти дүйнөнүн 375 тилине жана диалектилерине которулган жана адам ээ болгон укуктардын алгачкы глобалдык аныктамалары болуп эсептелет. Декларация Алгы сөздөн (Преамбула) жана 30 беренеден турат.
Аларда адамдын негизги жарандык, саясий, социалдык, экономикалык жана маданий укуктары менен эркиндиктери жарыяланган. Адам укуктарынын жалпы декларациясы эл аралык келишим болуп эсептелбегендигине карабастан, эл аралык тажрыйбадан, салт-каадалардан улам гуманисттик мүнөзүнө ылайык милдеттүү күчкө ээ.

Интернеттеги шилтемелер[оңдоо | булагын оңдоо]