Аккомодация

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Аккомодация( лат.тили accommodatio —ынгайлашуу) - жанаша келген үндүү жана үнсүз тыбыштардын өз ара бири-бирине ыңгайлануусу. Бул кубулуш уңгу менен мүчөнүн ортосунда, татаал сөздөрдө, жанаша айтылган сөздөрдүн ортосунда учурайт: көк+ыш=көгүш, так+ы=тагы, кап+ым=кабым, кара кап, (айт. кара гап), туурап айт (айт. туураб айт) ж.б. Эки сөздүн ортосундагы айтылышы жазууда колдонулбайт.

Колдонулган адабият[оңдоо | булагын оңдоо]

http://kyrgyzinfo.ru