Акселератордун модели

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Акселератордун модели - Инвестициялар практикада УДПга да көз каранды болот.

Бул көз карандылык эки себеп менен аныкталат: а) УДП өскөн кезде пайда өсөт, ал эми ири инвестициялар ишкердик пайдадан финансыланат. в) Эгерде УДП аз болсо, өндүрүү да аз болот, жабдуулар токтоп турат, жаңы жабдууларды сатып алууга стимул болбойт. I+f(Y) көз карандылыгы акселератордун модели деп аталат.

Моделдин талдоо жасоочу түрү: I = In + a * Ү мында: In - пландуу инвестициялар, I - инвестициялар, a - бурч коэффициенти, Ү - реалдуу УДП.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

Мусакожоев Ш.М. ж.б. Экономика: Жогорку окуу жайлары үчүн окуу китеби. Оңд. толукт. 2-бас./ Ш.М. Мусакожоев, Б.Ч. Ишенов, Б.Ш. Мусакожоева. - Б.: «Турар». 2011. - 528 б. ISBN 978-9967-15-095-9