Акцепттик кредит

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Акцепттик кредит – эреже катары, экспорттоочулардын банктарга койгон которум векселдерин (траттаны ) акцептөө; тышкы сооданы банк тарабынан кредиттөө таризинин бири. Мында банк акцепт аткарымына өз каражаттарын чегербейт, бирок, мөөнөтү жеткенде которум вексели боюнча төлөп берүүгө милдеттенет (экспорттоочу шарттуу түрдө кредит берет).[1]


Шилтемелер[edit | edit source]

  1. Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү. Илимий-маалымдама басылыш/АРД/Чекки долбоору,авторлор жамааты. – Б.: 2005, ISBN 9967-428-14-7