Алагыр, урук

Википедия дан
Jump to navigation Jump to search

Алагыр - моңолдор уруусунун курамындагы урук.

Этноним аркылуу кыргыздардын тунгус-манжур элдери менен эзелки тарыхый байланышын, бир эле учурда бүгүнкү кыргыздардын курамындагы тунгус-манжур компоненттерин байкоого болот. Ала+гыр: г и р / г ы р / г у р - эвенк тилинде “адамдар”, “урук”,“уруу” маанисин аныктайт. Мисалы, гурагир (гуран)-“жапайы теке уруу-су”, путугур-“каздар уруусу”, куктыгыр - “күкүк уруусу”, кандыгир-“өрдөк уруу-су” ж.б.[1]. Аталган эвенк урууларынын энчилүү аттары тотемизм менен түз байланышта келип чыккандыгы анык. Этноним алагыр “ала урук”, “ала түстүү уруу” маанисии туюндурушу толук мүмкүн. Мисалы, алакчын ж.б.


Эскертүүлөр[оңдоо | булагын оңдоо]

  1. Анисимов, 1951, 194.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]