Мазмунга өтүү

Ала айгыр

Википедия дан

Ала айгыр — кытай-калмак балбаны Канжарколдун жоого минген аты. Эпосто:

Астыңдагы Ала айгыр,
Жаман күлүк ал айгыр.
Жайып ийсем оозунан
Куштай учуп кетет — деп,
Кутургурду карасаң
Кум салынып алыптыр
(Саякбай Каралаев, 1. 65),— деп гиперболалык ыкма аркылуу Ала айгырдын эпикалык портрети тартылып, жоокерчилик доордун талабына ылайык күлүктүгү, тулпарлык касиетинин күчтүүлүгү, арыбас-чаалыкпастыгы мүнөздөлөт.

Колдонулган адабияттар

[түзөтүү | булагын түзөтүү]