Арабаев, Чолпонкул Исаевич

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

АРАБАЕВ Чолпонкул Исаевич (17. 9. 1957-ж. т., Нарын обл., Ат Башы району р-ну, Ак-Муз айылы) - юрид. илимд. доктору (2005), проф. (2004). КРнын эмгек сиңирген юристи.

Кыскача өмүр таржымакалы[оңдоо | булагын оңдоо]

1983-ж. КМУ-нун юрид. ф-тин бүтүргѳн.

1983-96-ж. КМУнун юрид. ф-тинде окутуучу, улук окутуучу, доцент, кафедра башчысы, деканы, даярдоо борборунун директору,

1996-99-ж. КРнын юстиция минист-ринин орун басары, КРнын Премьер-Министри-нин аппаратынын адм.-укук (юрид. ж-а кор-гонуу, укук коргоо бѳлүмү) департаментинин ке-ңешчиси,

1999-2001-ж. КРньш Ѳкмѳтүнѳ караш-туу миграция ж-а демография агентствосунун деректири,

2001-2002-ж. КРнын Юстиция ми-нистринин биринчи орун басары,

2002-2003-ж. КРнын Президентинин, КРнын ЖКнин Мый-зам чыгаруу жыйынындагы ыйгарым укуктуу ѳкүлү,

2003-2005-ж. Кыргыз мамл. юрид. акаде-миясынын ректору кызматында иштеген.

Ал - конституция, жарандык, үй-бүлѳлүк, жер ж-а агрардык укук, о. эле ил.-популярдык эмгектер-дин, а. и. 4 монография, 10 окуу ж-а окуу-усул-дук колдонмонун автору.

Юстициянын 3-класс-тагы мамл. кеңешчиси.

Эмгектери[оңдоо | булагын оңдоо]

Кредитные правоотношения в сельском хо-зяйстве. Б., 1994;

Гражданский кодекс - осново-полагающий закон рынка. Б., 1995;

Гражданско-правовой договор кредитования. Б., 2005. 89, т. 66. ения смерти. Б., 1997