Ашуг

Википедия дан

Ашуг (ар.— сүйүү) — Кавказда жашоочу айрым калктарда элдик ырчылар ашуг деп аталган. Мисалы, Дагестан ашугу С. Стальский.

Булак: http://kyrgyzinfo.ru Archived 2021-09-22 at the Wayback Machine