Баа түзүлүшү

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Баа түзүлүшү — товар баасынын, бүтүндөй эле баа системасынын калыптануу процесси.Азыркы кыргыз экономикалык системасында баа эркин атаандаштык жана өндүрүштүк башаламандыктын шартында талап менен сунуштун, нарк мыйзамынын таасиринен улам түзүлөт.

Колдонулган адабияттар[edit | edit source]