Барракуда сымалдуулар

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Sphyraena barracuda.

Барракуда сымалдуулар (лат. Sphyraenidae) — кефаль балыктарынын бир тукуму, буларга барракудалар уруусу (лат. Sphyraena), алача барракуда (лат. S. jellocuda), кумушбарракуда (лат. S. argentea) ж.б. кирет.

Колдонулган адабияттар[edit | edit source]