Билим берүү жагындагы мамлекеттик саясаттын принциптери

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Билим берүү жагындагы мамлекеттик саясаттын принциптери - – билим берүүдөгү Кыргыз Республикасынын мамлекттик саясатынын артыкчылыктуу стратегиялык багыты.

Өлкөдө билим берүү эл аралык келишимдерде жана актыларда, Адам укуктарынын жалпы декларациясында жарыяланган принциптерге, демократияга жана элдин гумандуу дөөлөттөрүнө, дүйнөлүк маданиятка негизденет. КР Конституциясында (32-ст. ) КР жарандарынын билим алууга болгон укугу бекитилген. Негизги билим берүү милдеттүү жана акысыз, ар бир адам аны мамлекеттик окуу жайларында алууга акылуу.

Мамлекет ар бир адамдын жөндөмүнө жараша кесиптик, атайын орто жана жогорку билим алуусу үчүн мүмкүнчүлүктү камсыз кылат. Билим берүү жагындагы мамлекттик саясаттын принциптери мыйзамдар, жалпы мамлекеттик программалар, өкмөттүн токтомдору аркылуу, о. эле колунда болгон каражаттары менен колдоо көрсөтүү үчүн коомдук уюмдарды жана кыймылдарды, кеңири коомчулукту (массалык маалымат каражаттарын, коомдук академияларды, кесиптик ассоциацияларды, бирликтерди ж. б.) тартуу жолу менен ишке ашырылат.


  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Педагогика (энциклопедиялык окуу куралы). - Б.: 2004,