Мазмунга өтүү

Бөлүкчө

Википедия дан

Бөлүкчө — өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ болбогон ,айрым сөздөргө же сүйлөмдөргө ар түрдүү кошумча маани киргизүү үчүн колдонулган кызматчы сөздөр . Алар семантикалык, морфологиялык, синтаксистик белгилери боюнча өз алдынча кызматчы сөз түркүмү болуп калыптанган. Бөлүкчөлөр кызматчы сөз түркүмү болгондуктан, сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарбайт.

Бөлүкчөнүн маанилик түрлөрү[түзөтүү | булагын түзөтүү]

1.Чектегич бөлүкчөлөр гана ,эле
2.Күчөткүч бөлүкчөлөр эң,өтө,абдан,аябай,түк,кылда,дегеле,тим эле,жөн эле,чылк,чымкый,өңчөй,өңкөй,ылгый,такыр,ным,огеле,жалаң
3.Аныктагыч-тактагыч бөлүкчөлөр да,дагы,дале,деле,деги,нак,как,так,дал,куду,кап
4.Божомолдогуч бөлүкчөлөр бейм,белем
5.Таңгыч бөлүкчөлөр эч
6.Сурама бөлүкчөлөр ээ,ыя
7.Күмөндүү бөлүкчөлөр го,имиш
8.Жалыныч бөлүкчөлөр гой

Булактар[түзөтүү | булагын түзөтүү]