Википедияны талкуулоо:Жамаат порталы

Барактын мазмуну башка тилдерде жеткиликтүү эмес.
Википедия дан

Бул өндүрүш каражаттарына жалпы элдик бирдиктүү менчиги. Коомдун бардык мучөлөрүнүн социалдык толук теңдиги болгон коомдук түзүлүш.
адамдардын ар тараптан өнүгүшү менен бирге тынымсыз өнүгүп отурган илимдин жана техниканын негизинде өндүргүч күчтөр да өсөт. Коомдук байлыктын
баардык булактары толук ташкындап көбөйөт жана , <<ар кимден -анын жөндөмдүүлүгүнө жараша ,ар кимге - анын керектөөсүнө жараша>>деген принцип ишке ашат.
<<Комунизм дегенибиз>> - бул эркин жана ан-сезимдүү эмгекчилердин жогорку даражада уюмдашкан коому,анда коомдук өзүн-өзү башкаруу орноп ,
коомдун жыргалчылыгы үчүн иштелген эмгек бардык адамдардын турмуштук биринчи керектөөсүн түшүнүүүгө зарылдыгы болуп калат ,ар кимдин
жөндөмдүүлүгү элге эң чоң пайда келтирүү менен колдонулат>>.


булагы;СССР тарыхы

жазган; Алымбеков Апсамат