Википедия:ВП

Википедия дан
Которулууда
↱ УП:УП

«Уикипедиянын» ысымдар мейкиндигинен барактарга ылдам өтүү белгиси ар дайым УП деп башталат. Эгерде барактарда багыттоолор болсо, анда {{Кыскача}} калыпын коюу зарыл. Колдонуу эрежелерин жана мисалдарын калып барагынан тааныша аласыз.

* — баракчалар же долбоорчолор

Шилтеме Толук аталышы
_
ВП:УБ ушул барак
Администраторлор
ВП:А Википедия:Администраторлор
ВП:ТА Википедия:Тармактагы администраторлор
ВП:АСТ Википедия:Администраторлорго суроо-талап
ВП:КК Википедия:Коргоп коюу
ВП:КЖ Википедия:Коргоону жоюу
ВП:СБ Википедия:Спам-барагын өзгөртүү
ВП:АМБ Википедия:Администратор макамына арыз берүү
ВП:АЖ Википедия:Администраторлор жамааты
ВП:АЭ Википедия:Администраторго эскертме
Арбитраж
ВП:АК Википедия:Арбитраж комитети
ВП:АТ Википедия:Арбитрларды тандоо
ВП:ААр Арбитраж:Арыздар
ВП:АКЧ Википедия:Арбитраждык комитеттин чечими
ВП:ЧИАр Википедия:Четтетилген исктердин архиви
ВП:АЖ Википедия:Арбитрлар жамааты
Бюрократтар
ВП:Б Википедия:Бюрократтар
ВП:БМАБ Википедия:Бюрократ макамына арыз берүү
ВП:БСТ Википедия:Бюрократтарга суроо-талап
Чекюзерлер
ВП:КТЧ Википедия:Колдонуучуларды текшерүү
ВП:ПКТБ Википедия:Проксини кантип текшерүү болот
Жортуулчулар
ВП:Ж Википедия:Жортуул
ВП:ЖМАБ Википедия:Жортуулчу макамына арыз берүү
ВП:ЖСТ Википедия:Жортуулчуларга суроо-талап
ВП:ЖЖ Википедия:Жортуулчулар жамааты
ВП:ЖЭ Википедия:Жортуулчуларга эскертме
Автожортуулчулар
ВП:ЖАЖ Википедия:Жортуул#Автожортуулчунун желеги
ВП:АвМАБ Википедия:Автожортуулчу макамына арыз берүү
ВП:АвЖТ Википедия:Автожортуулчуга желек тапшыруу
Боттор
ВП:БОТ Википедия:Бот
ВП:БМАБ Википедия:Бот макамына арыз берүү
Сүрөт
ВП:С, ВП:ИЗО Википедия:Сүрөт
ВП:КС Википедия:Күндүн мыкты сүрөтү
ВП:СЛ Википедия:Сүрөттөрдү лицензиялоо
*ВП:СЛ-КМ Википедия:Сүрөттөрдү лицензиялоо/Кыскача маалымдама
*ВП:СЛ-КК Википедия:Сүрөттөрдү лицензиялоо/Кеңири жайылган каталар
Салыштыруу
ВП:МС Википедия:Макалаларды салыштыруу
Добуш берүү
ВП:ДБ Википедия:Добуш берүү
ВП:СУ Википедия:Сурамжылоо
Гезит
ВП:К жана ВП:ГЕЗИТ Долбоор:Вики-Курьер
*ВП:К-ЖТ Долбоор:Вики-Курьер/жаңылыктар тасмасы
Суроо-талап — талкуулоо
ВП:Ө Википедия:Өчүрүү
ВП:ӨКК Википедия:Калыбына келтирүү
ВП:ЖМТ

 *ВП:ЖМТ15
 *ВП:ЖМТ30

Википедия:Жаңы макала түптөө

Википедия:Жаңы макала түптөө/айына 15 макала
Википедия:Жаңы макала түптөө/45 күндө 30 макала

ВП:КӨ Википедия:Көркөмдөө
ВП:АӨ Википедия:Аталышын өзгөртүү
ВП:КО Википедия:Кошуу
ВП:БӨ Википедия:Бөлүү
ВП:ББ Википедия:Булактарды баалоо
Булактар
ВП:АБ Википедия:Абройлуу булактар
ВП:СБ Википедия:Сүрөттөрдүн булактары
ВП:МБ Википедия:Маалыматтын булактары
ВП:МБ-АБ Википедия:Маалыматтын булактары/Ачык булактардан биз эмнени көргүбүз келет
ВП:КБ Википедия:Китеп булактары
ВП:КТ Википедия:CommonsTicker
Маалымдама
ВП:АБ Википедия:Автобөгөттөө
ВП:ОАС Википедия:Оңдоону автоматтык түрдө сүрөттөө
ВП:АУ Википедия:Автордук укук
ВП:В Википедия:Вандализм
ВП:АҮК Википедия:Алгачкы үлгүнүн курагы
ВП:Г Википедия:Глоссарий
ВП:Сомдомо, ВП:Стаб Википедия:Макаланы даярдоо
ВП:ИВ Википедия:Интервики
ВП:КТК Википедия:Кеңири таралган каталардан алыс болгула
ВП:МКОБ Википедия:Макалаларды кантип оңдоо болот
ВП:МКББ Википедия:Макаланы кантип баштоо болот
ВП:МО Википедия:Майда оңдоолор
ВП:ЧТСЖ Википедия:Чет тилиндеги сөздөрдү жазуу
ВП:ТК Википедия:Таблицаларды көркөмдөө
ВП:ПЛ Википедия:Порталдар
ВП:О Википедия:Оошмолор
ВП:ЖКӨ Википедия:Жеке көркөмдөөлөр
ВП:ЫМ Википедия:Ысымдар мейкиндиги
ВП:ТКЖБ Википедия:Таблица кантип жаратуу болот
ВП:ТР Википедия:Транскрипция
ВП:СГ Википедия:Согончок
ВП:АБГ Википедия:Атайын белгилер
ВП:БШ Википедия:Булактарга шилтемелер
ВП:ЖМА Википедия:Жетим макалалар
ВП:ТМА Википедия:Туюк макалалар
ВП:ПФу Википедия:Парсер функциялары
ВП:ШПОРА Википедия:Шпаргалка
ВП:ЖЫЛ Википедия:Жылдар тизмеги
ВП:УКК Википедия:Уикипедияга кош келиңиз
Ортомчулук
ВП:ОР Википедия:Ортомчулук
ВП:ОРГ Википедия:Ортомчуларга
_
ВП:ИЗ Википедия:Инклюзионизм
Шаймандар
ВП:АВБ, ВП:AWB Википедия:AutoWikiBrowser
ВП:УФ Википедия:Викификатор
ВП:ТСВ Википедия:Тулсервер
Уикипедия тууралуу
ВП:УКР Википедия:Википедияга критика
ВП:КЖП Википедия:Критикага жооп
ВП:ББТ Википедия:Биздин бөлүмдүн тарыхы
ВП:ПУТ Википедия:Пресса Википедия тууралуу
ВП:300К Википедия:Пресс-релиздер/300K
ВП:400К Википедия:Пресс-релиздер/400K
Эрежелер эана колдонмолор
ВП:Э Википедия:Эрежелер
ВП:5Т Википедия:Беш түркүк
ВП:ЭЖТ Википедия:Этикалык жүрүм-турум
ВП:БСА Википедия:Баяндоонун салмактуулугу
ВП:КЖҮ Википедия:Көп жүздүүлүк
ВП:ОСО Википедия:Оңдоолор согушу
ВП:СШ Википедия:Сырткы шилтемелер
ВП:НС Википедия:Нускаларды салыштыруу
ВП:ЫӨТ Википедия:Ылдам өчүрүү талаптары
ВП:АНК Википедия:Ак ниет менен колдонуу
ВП:МАРГ Википедия:Маргиналдуу теориялар
ВП:ТАНЖ Википедия:Тантыктуулукка жеткирбегиле
ВП:МКЖЖ Википедия:Мазактоого, кемсинтүүгө, кордоого жол жок
ВП:НКК Википедия:Нейтралдуу көз караш
ВП:ЖКЖ Википедия:Жаңы колдонуучуларга жабышпагыла
ВП:ПРОКСИ Википедия:Ачык прокси-серверлерди колдонууга жол жок
ВП:ОИЖ Википедия:Оригиналдуу изилдөөлөргө жол жок
ВП:МК Википедия:Макалаларды көркөмдөө
*ВП:СААТ Википедия:Макалаларды көркөмдөө#Күн жана убакыт
*ВП:КҮН Википедия:Макалаларды көркөмдөө#Күн жана убакыт
*ВП:САН Википедия:Макалаларды көркөмдөө#Сандар
ВП:БӨЭ Википедия:Бөгөттөө эрежелери
ВП:ЖНК Википедия:Жакшы ниет менен караңыз
ВП:БГ Википедия:Багыттоо
ВП:ТЕК Википедия:Текшерүү
ВП:КҮЭ Википедия:Кетенчиктөөнүн үч эрежеси
ВП:КОҢ Википедия:Коркпой оңдоңуз
ВП:ЭЖК Википедия:Эрежелер жана көрсөтмөлөр
ВП:КЖУ Википедия:Конфликтерди жоюу
ВП:МКӨ Википедия:Макалалар көлөмү
ВП:СОТ Википедия:Соттук териштирүү менен коркутпаңыз
ВП:ЦИТ Википедия:Цитаталоо
ВП:БЖК Википедия:Барактарды жартылай коргоо
ВП:ВЭЭ Википедия:Википедия эмне эмес
Эрежелер жана колдонмолор: Макалалардын аталышы
ВП:АТА Википедия:Аталыштар
ВП:МАТ Википедия:Макалалардын аталышы
*ВП:ГА Википедия:Макалалардын аталышы/Географиялык аталыштар
**ВП:МА-Б Википедия:Макалалардын аталышы/Географиялык аталыштар/Бөтөнчөлүк тизмеги
Эрежелер жана колдонмолор: маанилүүлүк талаптары
ВП:МА Википедия:Маанилүүлүк
ВП:ИМТ Википедия:Инсандардын маанилүүлүк талаптары
ВП:СМТ Википедия:Сайттардын маанилүүлүк талаптары
ВП:ПМТ Википедия:Программалардын маанилүүлүк талаптары
ВП:ТОМТ Википедия:Теориялардын, түшүнүктөрдүн жана ойлоп табуулардын маанилүүлүк талаптары
ВП:ФМТ Википедия:Футболистердин маанилүүлүк талаптары
Эрежелердин долбоорлору иштелип чыгууда
ВП:АКТ Википедия:Маалыматтын актуалдуулугу
ВП:БӨГ Википедия:Добуш берүү - талкуудан башка
ВП:ИУБ Википедия:ИнтерВики башбаракта
ВП:КАТ Википедия:Категориялоо
ВП:УМТ Википедия:Уюмдардын маанилүүлүк талаптары
ВП:БӨТ Википедия:Баракты өчүрүү талаптары
ВП:КО-МАК Википедия:Компьютердик оюундарды макалаларда ак ниет колдонуу талаптары
ВП:КАБ Википедия:Колдонуучуларды аңдый бербеңиздер
ВП:БКЭ Википедия:Ботторду колдонуу эрежелери
ВП:ТТ Википедия:Талкуулоону тазалоо
ВП:Т Википедия:Тизмелер
ВП:Э Википедия:Энциклопедиялуулук
ВП:ЭТ Википедия:Этикет
Макалалар
ВП:РМ Википедия:Рецензиялоочу макалалар
ВП:ТМА Википедия:Тандалган макалалар
ВП:ТМК Википедия:Тандалган макалаларга кандидаттар
ВП:ЖМА Википедия:Жакшы макалалар
ВП:ЖМК Википедия:Жакшы макалаларга кандидаттар
*ВП:ЖМК-ТЖ Википедия:Жакшы макалаларга кандидаттар/Тандоо журналы
ВП:ЖМКМА Википедия:Жакшы макалаларга кандидаттар/Макамын алып салуу
ВП:КТМА Категория:Википедия:Көркөмдөй турган макалалар
Которуу
ВП:КАЗ Википедия:Которууга арыз
ВП:ТЖТА Википедия:Транскрипция жана трансадабиялатташтырууга азыр
ВП:КТ Википедия:Которуу татаалдыгы
_
ВП:ТЕМА Википедия:Тематика
Орфо-катачылык
ВП:ОРФО Википедия:Корректор жамааты
Статистика
ВП:УАА/Ж Википедия:Уикипедиянын абалынын анализи/Жыйынтыктар
ВП:СТА Википедия:Статистика
ВП:КСӨ Википедия:Кеңири сөздүк
ВП:ВТ Википедия:Википедиялар тизмеги
ВП:АКО Википедия:Активдүү колдонуучулар
ВП:ААР Википедия:Активдүү администраторлор
ВП:АБОТ Википедия:Активдүү боттор
Колдонуучулар
ВП:АТЛ Википедия:Уикипедистер атласы
ВП:КБЫ Википедия:Колдонуучунун барагы
ВП:ЮБ Википедия:Юзербокстор
Калыптар
ВП:К Википедия:Калыптар
ВП:К-БМ Википедия:Калыптар/Бүтүрүлбөгөн макалалар
ВП:К-ЖКҮ Википедия:Калыптар/Жалпы колдонуу үчүн
ВП:К-КЖ Википедия:Калыптар/Колдонуучуларга жолдомо
ВП:К-Ф Википедия:Калыптар/Форматтоо
ВП:К-Т Википедия:Калыптар/Тилдер
Ар түркүн
ВП:АКӨ Википедия:Ариптик көрсөткүч
ВП:ТФ Википедия:Тил файлы
Жамаат
ВП:ЖМ Википедия:Жамаат
ВП:Ж-АУ Википедия:Жамаат/Автордук укук
*ВП:Ж-АУ/КБС Википедия:Жамаат/Автордук укук/FAQ
ВП:Ж-КК Википедия:Жамаат/Колдонуучулардын көңүлүнө
ВП:Ж-С Википедия:Жамаат/Суроолор
ВП:Ж-ГЕО Википедия:Жамаат/Географиялык
ВП:Ж-ЧТ Википедия:Жамаат/Чет тилче
ВП:Ж-Ж Википедия:Жамаат/Жаңылыктар
*ВП:Ж-Ж/КБС Википедия:Жамаат/Жаңылыктар/FAQ
ВП:Ж-ЖА Википедия:Жамаат/Жалпы
ВП:Ж-ЭР Википедия:Жамаат/Эражелер
ВП:Ж-СУН Википедия:Жамаат/Сунуштар
ВП:Ж-Т Википедия:Жамаат/Техникалык
*ВП:Ж-Т/КБС Википедия:Жамаат/Техникалык/FAQ
Долбоорлор
ВП:ДБ Википедия:Долбоорлор
ДБ:АВИ Долбоор:Авиация
ВП:Д:АС Долбоор:Автоспорт
ДБ:АСК Долбоор:Аскерлер
ВП:П:АИМ Проект:Аниме и манга
ВП:П:АР Проект:Артиллерия
ВП:П:АО Проект:Астрономические объекты
ВП:П:АТ Проект:Атеизм
ВП:П:ЗВУК Проект:Аудио макалалар
ВП:П:БГ Проект:Библиография
ВП:Д:Био Долбоор:Биология
ВП:П:БИ Проект:Боевые искусства
*ВП:П:ИП Проект:Иппология
*ВП:П:ПС Проект:Породы собак
ВП:П:Б Проект:Бронетехника
ВП:П:В Проект:Вёрстка
ВП:П:ВК Проект:Викимедиа Кварто
ВП:П:ГП Проект:Гарри Поттер
ВП:Географиялык координаттар Долбоор:Географиялык координаттар
ВП:Д:ГЕО Долбоор:География
ВП:П:ГИ Проект:Гидрология
ВП:П:Г Проект:Города
*ВП:Д:КШ Долбоор:Кыргызстан шаарлары
ВП:Д:И Долбоор:Ислам
ВП:Д:КС Долбоор:Күндүн сүрөтү
ВП:Д:Ислам Долбоор:Ислам
ВП:Д:КР Долбоор:Кыргызстан
ВП:Д:КТ Долбоор:Климат
ВП:Д:ЛО Долбоор:Логика
ВП:Д:МА Долбоор:Математика
ВП:Д:МЕД Долбоор:Медицина
ВП:Д:СЦ Долбоор:Социология
ПРО:ФН Долбоор:Фантастика
ВП:Д:Ф Долбоор:Физика
ВП:Д:Х Долбоор:Химия

Дагы караңыз[булагын түзөтүү]