Калып:Кыскача

Википедия дан
↱ {{{1}}}


Бул калып «Уикипедия» аталыш мейкиндигинин барагына кыскартылган аталыш түрүндө (УП:кыскартылган аталыш) багыттама же багыттамалар бар экенин билдирет.

Колдонуу

↱ УП:А
Уикипедия:Администраторлор барагындагы колдонулган {{Кыскача|УП:А}} калыпы.
↱ УП:УП
Ошондой эле калыпты шилтеме менен колдонсо болот.
↱ УП:ҮЛГҮ
УП:МИСАЛ
Бир нече кыскартылган аталышты көрсөтүш керек болсо, аларды тик сызыгы | менен ажыратыш керек. Калыпка сегиз кыскартылган аталышты киргизсе болот.

Мисалы: {{Кыскача|УП:ҮЛГҮ|УП:МИСАЛ}}.