Википедия:Добуш берүү/Аталыш мейкиндиктери

Википедия дан
Бул талкуу аяктаган. Сураныч, өзгөртүүлөрдү киргизбеңиз.
Кыргыз Википедиясынын урматтуу жамааты !
Бир топ маселе чечүү керек.

Аталыш мейкиндиктердин котормосу

Кыргыз Википедиясында 22 аталыш мейкиндиги бар, арасынан 12 мейкиндиктин котормосу жок.
Сунуш: котормосу жок мейкиндиктерди төмөнкү таблицадагы келтирилгендей которуу.

Англисче Азыркы учурда Сунушталган котормо
1 Article Негизги -*
2 Talk Баарлашуу Талкуу**
3 User Колдонуучу -
4 User talk Колдонуучунун баарлашуулары -
5 Wikipedia Wikipedia Википедия
6 Wikipedia talk Wikipedia баарлашуу Википедияны талкуулоо
7 File Файл -
8 File talk File talk Файлды талкуулоо
9 MediaWiki MediaWiki МедиаВики
10 MediaWiki talk MediaWiki talk МедиаВикини талкуулоо
11 Template Калып -
12 Template talk Template talk Калыпты талкуулоо
13 Help Жардам -
14 Help talk Help talk Жардамды талкуулоо
15 Category Категория -
16 Category talk Категория talk Категорияны талкуулоо
17 Module Module Модуль
18 Module talk Module talk Модулду талкуулоо
19 Gadget Gadget Гаджет
20 Gadget talk Gadget talk Гаджетти талкуулоо
21 Gadget definition Gadget definition Гаджеттин түшүндүрмөсү
22 Gadget definition talk Gadget definition talk Гаджеттин түшүндүрмөсүн талкуулоо
*Өзгөртүлбөйт.
**Макаланын талкуу барагы. Баарлашканда «талкулоо барагы» дебей «талкуу барагы» десек жакшы болмок. Мисалы, «Талкуу барагын караңыз». Бирок, калган мейкиндиктерде «талкулоо» деп жазылуу калса кандай ойдосуз ? Же башкаларды да талкуу кылайлыбы («калыпты талкуу», «категорияны талкуу» ж.б.)
Мисалы, «Категорияны талкуу:Азия» же «Категорияны талкулоо:Азия».
Эгерде, сунуштабай колдосоңуздар келтиридген түрдө кабыл алабыз.

Пикирлер

Макул

Кол коюу баскычы
 1. Макул--Bosogo (баарлашуу) 16:11, 24 Май (Бугу) 2022 (UTC)
Макулмун. Aiylchy (баарлашуу) 12:03, 27 Май (Бугу) 2022 (UTC)
 1. Макул--КАНЫБЕКОВАА (баарлашуу) 08:46, 29 Май (Бугу) 2022 (UTC)
 2. Макул TayfunEt. (баарлашуу) 20:24, 29 Май (Бугу) 2022 (UTC)

Каршы

 1. Каршы

Калыс

 1. Калыс

Интерфейс

1) Талкуу барагы интерфейсте «Баарлаш» деп көргөзүлгөн (сүрөттө).
2) «Wikipedia» мейкиндиктин интерфейстеги жазылышы ― «Долбоор барагы» (сүрөттө).
Интерфейс менен аталыш мейкиндиктер бирдей жазылса жакшы болот эле.
Сунуш: жазылыштарын аталыш мейкиндиктердин жазылышындай жазуу («баарлаш» ---> «талкуу»; «Долбоор барагы» ---> «Википедия»).

Пикирлер

Макул

Кол коюу баскычы
 1. Макул--Bosogo (баарлашуу) 16:11, 24 Май (Бугу) 2022 (UTC)
 2. Макул--КАНЫБЕКОВАА (баарлашуу) 08:47, 29 Май (Бугу) 2022 (UTC)
 3. Макул TayfunEt. (баарлашуу) 20:25, 29 Май (Бугу) 2022 (UTC)

Каршы

 1. Каршы

Калыс

 1. Калыс

Башкы барактын аталышын өзгөртүү

Учурда башкы барактын аталышы ― «Башбарак».
Сунуш: аталышты «Башкы барак» деп өзгөртүү

Пикирлер

Макул

Кол коюу баскычы
 1. Макул--Bosogo (баарлашуу) 16:11, 24 Май (Бугу) 2022 (UTC)
 2. Макул--КАНЫБЕКОВАА (баарлашуу) 08:48, 29 Май (Бугу) 2022 (UTC)
 3. Макул TayfunEt. (баарлашуу) 20:28, 29 Май (Бугу) 2022 (UTC)

Каршы

 1. Каршы

Калыс

 1. Калыс

Жыйынтык

Сунуштар кабыл алынды.--Bosogo (баарлашуу) 18:53, 1 июнь 2022 (UTC)Жооп берүү[жооп берүү]