Дайна

Википедия дан

Дайна - Литванын элдик ар түрдүү ырларынын жалпы аты. Байыркы дайнада алгачкы жамааттык коом түзүлүшүнүн белгилери сакталган. 1745-жылы биринчи жазылып алынган дайна жарык көргөн.Ага-ини А.Юшкевичяй жана И.Юшкевичяй дайнанын көлөмдүү жыйнактарын түзгөн. Аны 1880-1882-жылдары Казан университети басып чыгарган. Совет доорунда дайнада литва элинин эмгектеги каармандыгы, күжүрмөндүгү ырдалат.