Жалбырак

Wikipedia дан

ЖалбыракБотаникада колдонулуучу термин. Өсүмдүктөгү жалбырактын негизги максаты фотосинтез процессин жөнгө салуу болуп саналат. Өсүмдүктөрдүн клеткаларында, айрыкча жалбырактардын, атайын пигменттер хлорофиллдер бар. Булар күндүн энергиясынын жардамы менен органикалык эмес заттардан органикалык заттарды пайда кылышат. Жалбырак ошондой эле дем алуу, транспирация жана Гуттация (сууну тамчылар менен жалбырактар бөлүп чыгарышат, көбүнчө тропик токойлорунда) процесстерине катышат. Жалбырактардын курамында суу жана көптөгөн заттар кездешишет. Ошондой эле жалбырак башка кызматтарды да аткарат.

Жалбырактын анатомиясы[оңдоо | edit source]

Жалбырак төмөнкү ткандардан турат:

  • Эпиде́рмис —Клеткалардын калың катмары, суулардын бууланышынан коргоп турат. Көпчүлүк учурларда эпидермис (Кутикула) түктөрү менен капталып турат.
  • Мезофи́лл, же паренхи́ма — ички хлорофиллдүү ткан, негизги функциясы — фотосинтез.
  • Тарамыштар, өткөргүч боочолордон турат. Кызматы суу менен кошо түрдүү заттарды туз, кантты өсүмдүктүн башка органдарына өткөрүп берип турат.
  • Үттөр — газ алмашууга катышкан атайын клеткалар.