Жардам:Визуалдык редактор менен шилтемелерге киришүү/tabs

Википедия дан

Текшеримдүүлүк
Эмне үчүн шилтемелер маанилүү?

Шилтемелерди кошуу
Автоматтык түрдө же кол менен кошуу

Учурдагы шилтемелерди түзөтүү
Ар дайым жакшыртуу үчүн орун

Шилтемелерди кайра колдонуу
Кээ бирлери чынында эле пайдалуу

Ишенимдүү булактар
Кайсы булактар ишенимдүү?

Жыйынтыктоо
Үйрөнгөн нерселериңизди карап чыгуу