Жолой

Wikipedia дан

Жолой "Манас" эпосундагы терс каармандарынын бири. Калмак каны жана балбаны,жоо саяр баатыры.