Мазмунга өтүү

Жуманалиев, Тынчболот Дадыйевич

Википедия дан
Профессор Тынчболот Жуманалиев. Бишкек ш., 10.2.2012.

Тынчболот Дадыйевич Жуманалиев (1955) - кыргыз тарыхчысы, профессор, тарых илимдеринин доктору.


Кыскача өмүр таржымакалы[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Тынчболот Дадыйевич Жуманалиев 1955-жылы 14-июлда Кыргызстандын ордо шаары Бишкекте туулган.

1982-жылы Кыргыз Улуттук Университетинин тарых факультетин аяктаган.

1988-91-жылы СССР ИАсынын Чыгыш таануу институтунун Ленинград бөлүмүндө аспирантурада окуган. Ага чейин аталган илимий жайда эки жылдык илимий стажировкада болгон. Уйгур жана чагатай жазма булактарын иликтеген.

1992-97-жылдары Бишкек гуманитардык университетинде иштеген.

2005-жылы декабрда "Теңир-Тоо көчмөндөрүнүн саясий бийлигинин эволюциясы (б.з.ч. 2-к. - б.з.12-к.)" деген темада доктордук диссертациясын коргогон.

Учурда Кыргыз Улуттук Университетинин Чыгыш таануу факультетинин деканы.


Коомдук ишмердиги[түзөтүү | булагын түзөтүү]

2012-жылдын 11-февралында "Кыргыз Тарых Коому" эл аралык коомдук бирикмесинин уюштуруу жыйынына катышкан.


Эмгектеринин тизмеси[түзөтүү | булагын түзөтүү]

  • История Кыргызстана с древности и до середины XVIII века. Рецензент А.М.Мокеев. - Бишкек, 2009. - 304 с. - ISBN 978-9967-25-775-7.
  • Вопросы политической истории Притяньшаня в ХУ11-начале ХУ111 вв.(по данным "Тарих-и Кашгар": Автореф.дис.на соиск.учен.степ.канд.ист.наук: 07.00.02 / Нац.АН Кыргыз.Респ., 1994.
  • Хрестоматия по средневековой истории Кыргызстана: XIII-XVIII вв. : учебное пособие. - Бишкек: Кыргызстан, 1996. - 232 c. - ISBN 5655010429, 9785655010420.

Интернеттеги шилтемелер[түзөтүү | булагын түзөтүү]