Жыланкескелдириктер

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ophiomorus punctatissimus.

Жыланкескелдириктер (лат. Ophiomorus) — кескелдириктердин бир уруусу, буларга кыска аяктуу жыланкескелдирик (лат. О. Brevipes) кирет.

Колдонулган адабияттар[edit | edit source]