Идентификатор

Wikipedia дан

Орусча аталышы[оңдоо | edit source]

Идентификатор

Англисче аталышы[оңдоо | edit source]

Identifier

Түшүндүрмө[оңдоо | edit source]

Идентификатор өзгөрмөлөрдү, файлдарды ж.б.у.с. обьектерди аташ үчүн колдонулат. Ал тамгалар жана башка символдордон түзүлөт. Термин БББСда дагы колдонулат. Жадыбал жазылыштарында камтылган жана берилиштердин уникалдуу маанилерин белгилөө үчүн колдонулган кандайдыр бир символдордун удаалаштыгы. Мисалы, фильмдер жөнүндө маалыматтарды камтыган берилиштер базасында Норвегия мамлекетине тийиштүү болуп аны бир мааниде мүнөздөгөн Norway (Норвегия) дескриптору пайда болушу мүмкүн.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | edit source]

Компьютер жана интернет: Энциклопедиялык окуу куралы. Башкы редактор Ү. Асанов;У.Н.Бримкулов ж.б. Бишкек 2004. ISBN 9967-14-014-3