Импритинг

Википедия дан

Импринтинг(англ. imprinting, imprint - из калтыруу, чаптоо) – жандыктын эмбриондук өрчүүдөн кийинки алгачкы өөрчүү мезгилинде анын мээ кыртыштарында сырткы стимулдардын ар биринин өзгөчө жана туруктуу тандалып, из калтырышы.Физиологиялык түшүнүк менен айтканда мээ кыртышындагы борборлордо убактылуу байланыштардын пайда болуу касиети. Кыргыздардын «бүркүт уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат» деген учкул сөзүнө туура келет. Импринтингдин илимий негизин 20–кылымдын 30-жылдары К. Лоренц түзгөн. Ал канаттуунун жыныстык импринтинги кайталанбайт, үйрөтүүдөн принциптүү айырмаланып турат деген. Мисалы, өрдөктүн ургаачысынын өзүнүн түрүнүн эркегин таануусу генетикалык программаланган, ал эми эркегинде жыныстык импринтиг көп учурда кайталанма болот.