Имшенецкий, Николай Иванович

Википедия дан
Jump to navigation Jump to search

Имшенецкий, Николай Иванович - акын, жазуучу, котормочу. Казак ССРинин Павлодар облусунун Бурас айылында 1918-жылы 18-июлда туулган. 1926-жылдан Кыргызстанда жашайт. 1936-жылы Кыргыз Мамлекеттик педагогикалык институтун бүтүргөн. Аскердик-деңиз флотуна чакырылып, Карел согушунда ак финдер менен болгон салгылашууга катышкан.

Кийин «Защитник Родины» гезитинин кабарчысы болгон. Улуу Ата Мекендик согуштун биринчи күндөрүнөн баштап деңиз десант отрядынын «Красный Гангут» гезитинин атайын кабарчысы, Кронштаттагы «Огневой щит» гезитинде кабарчы болуп иштеп, согуштун аягына чейин Ленинградды коргоого, Польшаны, Венгрияны, Чехословакияны бошотууга катышкан.

Чыгармачылыгы 1949-жылы башталып, 1950-жылы биринчи ырлар жыйнагы «От всей души» деген ат менен жарык көргөн.

Н.Имшенецкийдин «Моряки не сдаются» аттуу драмасы жазылып, ал 1968–1973-жж. Советтер Союзунун алты жетектөөчү театрларында, алардын ичинде эки жолку туулуу Балтика Флотунун Ленинграддын драма театрында коюлган. 1969-жылы Фрунзедеги республикалык конкурста пьеса экинчи сыйлыкты алган.

Ал тарабынан А.Токтомушевдин, А.Бердибаевдин, Т.Шамшиевдин, И.Шайбековдун, М.Элебаевдин, Т.Үмөталиевдин, Ж.Мавляновдун, А.Үсөнбаевдин, К.Маликовдун, С.Жусуевдин, М.Жангазиевдин, Р.Шүкүрбековдун, К.Акаевдин, И.Борончиевдин, С.Шимеевдин ж.б. ырлары жана поэмалары орус тилине которулган.

1957-жылдан СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон.

«Кызыл жылдыз» ордени жана СССРдин көп медалдары, Кыргыз ССР Жогорку Советинин Ардак грамотасы менен сыйланган. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер.

Жарык көргөн китептери[оңдоо | булагын оңдоо]

Орус тилинде[оңдоо | булагын оңдоо]

 • Атака: Сб. стих. «Гангутцы боевые». Вып. 1. – Ленинград: Политуправление Краснознаменного Балтийского Флота. – 1941.
 • Гангутцы: Песня о героях Гангута. Сб. стих. «Гангутцы боевые». Вып. 2. – Ленинград: Политуправление. – 1941.
 • Лейтенант Бринько: Поэма. Сб. стих. «Гангутцы боевые». Вып. 2 – Ленинград: Политуправление. – 1941.
 • От всей души: Стихи и песни. – Ф.: Киргизгосиздат, 1950. – 104 с.
 • Суусамыр: Поэма. – Ф.: Киргизгосиздат, 1950. – 104 с.
 • Родные люди: Лирические стихи и поэма. – Ф.: Киргизгосиздат, 1958. – 184 с.
 • Годы боевые: Стихи и поэмы о Великой Отечественной войне. Сост. Н.Имшенецкий. – Ф: Киргосиздат, 1960 г.
 • Когда горит сердце: Стихи и песни. – Ф.: Киргизгосиздат, 1960. – 103 с.
 • Очерки, путевые заметки. – Ф.: Киргизгосиздат, 1961. – 99 с.
 • Два подвига Федора Гладкова: Очерки, путевые заметки, повесть. – Ф.: Кыргызстан, 1967. – 155 с.
 • Сожженная на костре: Документальная повесть. – Минск: журнал «Неман»: 1970.
 • Сожженная на костре: Документальная повесть. – Ф.: Мектеп, 1972. – 167 с.
 • Вслед за командиром. Очерк. Сборник «Гангут 1941». Воспоминания участников героической обороны п-ова Ханко. – Лениздат, 1974.
 • Обращение к сыновьям: Стихи и поэмы. – Ф.: Кыргызстан, 1978. – 160 с.
 • Споем о Родине прекрасной. Сборник песен и романсов. Композитор – Сергей Панков. – Ф.: Дом народного творчества. 1980 г.
 • Дай мне силы, моя Двина!: Партизанские были. – Ф.: Кыргызстан, 1983. – 184 с.
 • Сквозь огонь прошедшие. /Сожженная на костре/: Повесть о юных героях. – М.: Изд. ДОСААФ СССР. 1983.
 • Лейтенант Бринько: Поэма. Песня о героях Ханко: Сборник «Бал-тийская слава». Избранные страницы боевой краснофлотской поэзии. – Лениздат, 1985.
 • Корабли уходять ночь: Стихи и поэмы. – Алма-Ата.: Эдельвейс, 1991. – 185 с.
 • Собрание сочинений в 7 томах. т. 1. Роман-трилогия «Контрразведчики. За роковой чертой» кн. 1. – Алма-Ата: изд-во. «Голым». Междун. творч. ассоц. «Эдельвейс», 1994. – 471 с.
 • Собрание сочинений в 7 томах. т. 2. Роман-трилогия «Контрразведчики. Бонжур, камарад!» кн. 2. – Алма-Ата: изд-во. «Голым». Междун. творч. ассоц. «Эдельвейс», 1995. – 375с.
 • Собрание сочинений в 7 томах. т. 3. Роман-трилогия «Контрразведчики. Поклонитесь Севастополю» Кн. 3. – Алма-Ата: изд-во. «Голым». Международная творчесская ассоциация «Эдельвейс». 1995. – 522 с.
 • Собрание сочинений в 7 томах. т. 4. Избранное. – Алма-Ата: изд. «Голым». Междун. творч. ассоц. «Эдельвейс», 1995. – 580 с.
 • Собрание сочинений в 7 томах. т. 5. Враги перед ним трепетали. – Алма-Ата: изд-во. – «Голым». Междун. творч. ассоц. «Эдельвейс», 1996. – 676 с.
 • Собрание сочинений в 7 томах. т. 6. Здравствуй, моя матерь, Беларусь! – Алма-Ата: изд-во. «Голым». Междун. творч. ассоц. «Эдельвейс», 1998. – 176 с.
 • Собрание сочинении в 7 томах. т. 7. Раздумья. Стихи, баллады, песни. романсы, поэмы, повесть в стихах. – Б.: изд-во. «Голым». Республиканская творч. ассоц. «Эдельвейс», 2002. – 751 с.
 • Десять романсов на стихи Н. Имшенецкого. Композитор – Виктор Волков. Музфонд, – Б.: 2000, – №2с.

Пьесалар[оңдоо | булагын оңдоо]

Моряки не сдаются. Героическая драма (Постановки 1968–1973 гг.). Сборник «Пьесы» – Ф.: Киргизгосиздат, 1969 г.

Котормолору[оңдоо | булагын оңдоо]

Орус тилинде[оңдоо | булагын оңдоо]

 • Токтомушев А. Вести из Китая: Поэма. – Ф.: Киргизгосиздат, 1953. – 92 с.
 • Бердибаев А. Я доволен: Лирич. стихи и поэмы. – Ф.: Киргизгосиздат, 1958. – 106 с.
 • Шамшиев Т. В огне: Поэма для молодежи. – Ф.: Киргизгосиздат, 1960. – 84 с.
 • Поем о счастье. Сборник песен Народных акынов Киргизии. – Ф.: Киргизгосиздат, 1968.
 • Бердибаев А. Я доволен: Лирич. стихи и поэмы. – Ф.: Киргизгосиздат, 1998.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]