Ит мутинусу

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search
Ит мутинусу.

Ит мутинусу (лат. Mutinus caninus, Huds. ex Рers. Fr.) - Жаш мөмөлүк денеси жумуру же жумурткадай, кээде узунча, ак, диаметри 2-3 см. Перидийи бышканда учунан 2-3 канатчага ажырайт жана мөмөлүк денесинин тегинде сакталат. Рецептакулу цилиндрдей, көңдөй, эриндүү, кызгылт-сары же мала-кызгылтым-саргыч, бийиктиги 5,5-12 см, калыңдыгы 0,4-1 см, учу учтугуй жана башчасына өтүп кетет. Башчасы ичке, рецептакуласынын тегинен калың эмес, саргыч-жашыл, былжырлуу, кескин жагымсыз жыттуу глеба менен жабылган. Споралары түссүз, жазы эллипстей, 3,5 - 5,5 х 1,5 - 2,5 мкм.

Биологиялык өзгөчөлүктөрү[оңдоо | булагын оңдоо]

Изилденген эмес. Сентябрь айында учурайт.

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Россия, Батыш Европа, Түндүк Америка, Кыргызстан: Ыссыккөл ойдуңу, Чоңөрүктү айылы.

Өсүү шарттары[оңдоо | булагын оңдоо]

Ийне жалбырактуу токойлор, бадалдар арасы, ачык жерлердеги чөптөр, эс алуу бактары. Гумуска жана органикалык калдыктарга бай топурактарда, кээде аябай чириген жыгачтарда, дайыма нымдуу жерлерде өсөт.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Өтө сейрек кездешет. 3-6 экземплярлуу топтон турат.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Токойлордун кыскарышы, анын себебинен түрдүн табыгый өсүү шарттарынын азайышы.

Өстүрүү[оңдоо | булагын оңдоо]

Россиянын илимдер академиясынын Комаров атындагы Ботаникалык институтунун коллекциясында сакталат.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

СССРдин Кызыл китебине (1984), Россия Федерациясынын Кызыл китебине (1988) киргизилген. Атайын коргоо аракеттери иштелип чыккан эмес.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Жаңы өскөн аймактарды, ареалын аныктоо.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

EN. Декоративдүү түр. Элдик дарыгерчиликте колдонулат.

Галерея[оңдоо | булагын оңдоо]

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]