Калып:Навигациялык жадыбал/doc

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

калыбын колдоонуңуз.

Бул калып тез арада навигациялык калыптар ачканга мүмкүн берет навигацилык калыптар,параметрлердин лорудна тиешелүү шилтемелерди койуп.

Көчүргөнгө камылга[булагын оңдоо]

Астыдагы камылга жаңы калыптаржын жасалгалоосун жасап жатканда жеңилдик бергенге атайын жасалган камылгалар:

{{Навигациялык жадыбал
 |ысым           = {{подст:PAGENAME}}
 |navbar          = 
 |state           = <includeonly>{{{state|autocollapse}}}</includeonly>
 |ыкма           = 
 |ыкма_негизги_башжазуу  = 
 |башжазуу         = 
 |сүрөт           = 
 |ыкма_башжазуу      = 
 |ыкма_тизме        = 
 |ыкма_так_сан    = 
 |ыкма_жуп_сан       = background:#f0f0f0

 |ыкма_үстүндө = 
 |үстүндө    = 

 |башжазууу1  = 
 |тизме1    = 

 |башжазууу2  = 
 |тизме2    = <div style="margin-top:-1ex;margin-bottom:-1ex;padding:0">
{{nobr| •}}
{{nobr| }}
</div>

...

 |башжазууу23  = 
 |тизме23    = 

 |ыкма_астында = 
 |астында     = 
}}<noinclude>

[[Категория:Навигациялык калыптар]]
</noinclude>
Жасалгалоонун альтернативдик ыкмасы
{{Навигациялык жадыбал
 |ысым           = {{подст:PAGENAME}}
 |navbar          = 
 |state           = <includeonly>{{{state|collapsed}}}</includeonly>
 |ыкма           = 
 |ыкма_негизги_башжазуу  = 
 |башжазуу         = 
 |сүрөт           = 
 |ыкма_башжазуу      = 
 |ыкма_тизме        = 
 |ыкма_так_сан    = 
 |ыкма_жуп_сан       = background:#F0F0F0

 |ыкма_үстүндө = 
 |үстүндө    = 

 |башжазуу1 = 1 башжазуунун аталышы
 |тизме1  = <div style="margin-top:-1ex;margin-bottom:-1ex;padding:0">
{{Nowrap begin}}
[[Макалага шилтеме1]]{{•wrap}}
[[Макалага шилтеме2]]{{•wrap}}
[[Макалага шилтеме3]]
{{Nowrap end}}
</div>

 |башжазуу2 = 2 башжазуунун аталышы
 |тизме2  = <div style="margin-top:-1ex;margin-bottom:-1ex;padding:0">
{{Nowrap begin}}
[[Макалага шилтеме1]]{{•wrap}}
[[Макалага шилтеме2]]{{•wrap}}
[[Макалага шилтеме3]]
{{Nowrap end}}
</div>

 |ыкма_астында = 
 |астында    = 
}}<noinclude>

[[Категория:Навигациялык калыптар]]
</noinclude>

Мүнөздөгүчтөр[булагын оңдоо]

Сөзсүздөр[булагын оңдоо]

аты = 
калыптын аталышы, шилтеме үчүн керек Бул калыпты көрүү  калып колдонулган бааардык барактан (калыпка өтүү). Жөнөкөйлүк үчүн {{subst:PAGENAME}} колдонуш керек. Эгер параметр |navbar=plain, анда бул параметр колдонулбайт.
башжазуу = 
Таблицанын өйдө жагындай жайгашкан текст. Бул калыптын темасы, анын кыскача мазмуну.
тизме1 =
тизме2 =
… 
Калыптын денеси; эреже болгондок, шилтемелердин чогулмасы.Тизмеектин элементтери бир сапта белгилениши керек, бирок аларды Э<div></div> кошуу менен. Ар бир тизме таблицанын өзүнчө сабында көрүнөт. Ар бири тизмеn= параметри менен коштолушу мүмкүн башжазууn= (ылдый караңыз).

Сөзсүз эмесдер[булагын оңдоо]

Чөнөктөр[булагын оңдоо]

башжазуу1 =
башжазуу2 =
… 
Эгер бул параметр берилсе анда тиешелүү тизмедеn= берилген текст көрсөтүлөт. Эгер параметр нберилбесе, тизмеn= таблицанын болгон туурасын ээлейт. Эгер башжазууn= үчүн тизмеn=, берилбесе башжазуу таблицаны толук ээлеп ортосуна жайгашып алат.
сүрөт = 
сүрөт, которое будет показано под основным заголовком в правой части таблицы (правее башжазуу/тизме). Для того, чтобы сүрөт показывалось правильно, должен быть задан параметр тизме1=. Параметр сүрөт= допускает стандартный викикод для отображения, то есть
|сүрөт = [[Файл:Пример.jpg|100px]]
В шаблоне, не растянутом на всю ширину страницы, сүрөт будет показано со сдвигом от правого края шаблона. Для того, чтобы этого избежать, используйте параметр right в викикоде, то есть
|сүрөт = [[Файл:Пример.jpg|80px|right]]
үстүндө = 
Ячейка во всю ширину таблицы, располагающаяся непосредственно под основным заголовком (над заголовками/списками денеси шаблона). В шаблоне без параметра сүрөт= задание параметра үстүндө= аналогично заданию параметра тизме1= без башжазуу1=, но при этом тизме из параметра үстүндө= по умолчанию будет отцентрирован.
астында = 
Ячейка во всю ширину таблицы, располагающаяся астында денеси шаблона (под заголовками/списками и сүрөтм). В шаблоне без параметра сүрөт= задание параметра астында= аналогично заданию последнего параметра тизмеn= без башжазууn=, но при этом тизме из параметра астында= по умолчанию будет отцентрирован.

Ыкмалар[булагын оңдоо]

В следующих параметрах указываются CSS-стили.

ыкма_негизги_башжазуу = 
Стили для параметра башжазуу=. Как правило, цвет фона:
|ыкма_негизги_башжазуу = background:#nnnnnn
|ыкма_негизги_башжазуу = background:name
Цвет фона по умолчанию — #ccf (сокращённая форма от #ccccff).
ыкма =
ыкма_денеси = 
Стили для всего денеси шаблона. Эти два параметра полностью взаимозаменяемы. Примеры аргументов этих параметров:
background:#nnnnnn
text-align:[right/center/left/justified]
width:N[em/%/px]
float:[left/right/none]
clear:[right/left/both/none]
Для получения таблицы, похожей на вариант из английской Википедии (см. Template:Navbar), нужно задать стиль
|стиль = font-size:85%
ыкма_башжазуу = 
Стили для всех параметров башжазууn=. Этот параметр имеет более высокий приоритет, нежели стиль=. Примеры аргументов этого параметра:
background:#nnnnnn
text-align:[left/center/right]
vertical-align:[top/middle/bottom]
white-space:nowrap
Цвет фона по умолчанию — #ddf (сокращённая форма от #ddddff).
ыкма_тизме = 
Стили для всех параметров тизмеn=. Этот параметр имеет более высокий приоритет, нежели стиль=.
Цвета фона списка (и всей таблицы) по умолчанию — #f9f9f9.
ыкма_так_сан =
ыкма_жуп_сан = 
Стили для всех нечётных (тизме1=, тизме3= и т. д.) и чётных (тизме2=, тизме4= и т. д.) параметров. Эти параметры имеют более высокий приоритет, нежели стиль= и стиль_тизме=. Обычно используются для задания цвета фона (background:#nnnnnn), чтобы получить строки таблицы с фоновой чересполосицей.
ыкма_үстүндө =
ыкма_астында = 
Стили для параметров үстүндө= и астында=, соответственно. Обычно используются для задания цвета фона и выравнивания текста:
background:#nnnnnn
text-align:[left/center/right]

Башкалар[булагын оңдоо]

state = 
По умолчанию (если параметр отсутствует или с пустым аргументом) — autocollapse. Если указано значение collapsed, Навигациялык таблица всегда будет появляться в свёрнутом состоянии. Синонимами аргументов autocollapse и collapsed являются autocollapsed и collapse. Для любого другого аргумента Навигациялык таблица будет всегда появляться в раскрытом состоянии. Навигациялык таблица с параметром autocollapse будет появляться в скрытом состоянии, если на странице есть две или более таблицы с атрибутом collapsible (технические детали см. в MediaWiki:Common.js).
Иногда требуется навигационный шаблон с состоянием по умолчанию, которое можно переопределить в статье. Для этого в навигационном шаблоне используйте параметр state, просто передающий значение базовому шаблону (вместо состояние по умолчанию нужно подставить необходимое значение — например, autocollapse):
|state = <includeonly>{{{state|состояние по умолчанию}}}</includeonly>
(скобки <includeonly> нужны для того, чтобы при просмотре шаблона на его странице он всегда оставался в раскрытом состоянии). Соответственно, при использовании такого навигационного шаблона можно указывать его состояние, например:
{{наш навигационный шаблон|state=collapsed}}
navbar = 
Значение по умолчанию — показывать ссылку  Бул калыпты көрүү  для перехода к шаблону, указанному в параметре ысым=. Если указано значение plain, либо параметр ысым= пустой или не задан, ссылка в левой части заголовка показана не будет.

Оформление тизме[булагын оңдоо]

В случае, если тизме ссылок содержит много ссылок, его становится неудобно редактировать. В этом случае тизме можно разбить на отдельные строки. Но поскольку шаблон некорректно отрабатывает многострочные аргументы, такие списки следует заключать в теги <div></div>. А чтобы избавиться от отступов сверху и снизу, добавляемых этими тегами, можно использовать параметр style=.

Мисалдар[булагын оңдоо]

Сүрөтү жок[булагын оңдоо]

Сүрөтү менен[булагын оңдоо]

Сүрөт жана стили менен[булагын оңдоо]

Дагы караңыз[булагын оңдоо]