Калып:Навигациялык жадыбал

Wikipedia дан
(Калып:Навигациялык таблица барагынан багытталды)
Jump to navigation Jump to search
[edit] [purge] Template documentation
Exquisite-khelpcenter.png This template employs some extremely complicated and esoteric features of template syntax.

Please do not attempt to alter it unless you are certain that you understand the setup and are prepared to repair any consequent collateral damage if the results are unexpected. Any experiments should be conducted in the template sandbox or your user space.

калыбын колдоонуңуз.

Бул калып тез арада навигациялык калыптар ачканга мүмкүн берет навигацилык калыптар,параметрлердин лорудна тиешелүү шилтемелерди койуп.

Көчүргөнгө камылга[булагын оңдоо]

Астыдагы камылга жаңы калыптаржын жасалгалоосун жасап жатканда жеңилдик бергенге атайын жасалган камылгалар:

{{Навигациялык жадыбал
 |ысым           = {{подст:PAGENAME}}
 |navbar          = 
 |state           = <includeonly>{{{state|autocollapse}}}</includeonly>
 |ыкма           = 
 |ыкма_негизги_башжазуу  = 
 |башжазуу         = 
 |сүрөт           = 
 |ыкма_башжазуу      = 
 |ыкма_тизме        = 
 |ыкма_так_сан    = 
 |ыкма_жуп_сан       = background:#f0f0f0

 |ыкма_үстүндө = 
 |үстүндө    = 

 |башжазууу1  = 
 |тизме1    = 

 |башжазууу2  = 
 |тизме2    = <div style="margin-top:-1ex;margin-bottom:-1ex;padding:0">
{{nobr| •}}
{{nobr| }}
</div>

...

 |башжазууу23  = 
 |тизме23    = 

 |ыкма_астында = 
 |астында     = 
}}<noinclude>

[[Категория:Навигациялык калыптар]]
</noinclude>
Жасалгалоонун альтернативдик ыкмасы
{{Навигациялык жадыбал
 |ысым           = {{подст:PAGENAME}}
 |navbar          = 
 |state           = <includeonly>{{{state|collapsed}}}</includeonly>
 |ыкма           = 
 |ыкма_негизги_башжазуу  = 
 |башжазуу         = 
 |сүрөт           = 
 |ыкма_башжазуу      = 
 |ыкма_тизме        = 
 |ыкма_так_сан    = 
 |ыкма_жуп_сан       = background:#F0F0F0

 |ыкма_үстүндө = 
 |үстүндө    = 

 |башжазуу1 = 1 башжазуунун аталышы
 |тизме1  = <div style="margin-top:-1ex;margin-bottom:-1ex;padding:0">
{{Nowrap begin}}
[[Макалага шилтеме1]]{{•wrap}}
[[Макалага шилтеме2]]{{•wrap}}
[[Макалага шилтеме3]]
{{Nowrap end}}
</div>

 |башжазуу2 = 2 башжазуунун аталышы
 |тизме2  = <div style="margin-top:-1ex;margin-bottom:-1ex;padding:0">
{{Nowrap begin}}
[[Макалага шилтеме1]]{{•wrap}}
[[Макалага шилтеме2]]{{•wrap}}
[[Макалага шилтеме3]]
{{Nowrap end}}
</div>

 |ыкма_астында = 
 |астында    = 
}}<noinclude>

[[Категория:Навигациялык калыптар]]
</noinclude>

Мүнөздөгүчтөр[булагын оңдоо]

Сөзсүздөр[булагын оңдоо]

аты =
калыптын аталышы, шилтеме үчүн керек Бул калыпты көрүү  калып колдонулган бааардык барактан (калыпка өтүү). Жөнөкөйлүк үчүн {{subst:PAGENAME}} колдонуш керек. Эгер параметр |navbar=plain, анда бул параметр колдонулбайт.
башжазуу =
Таблицанын өйдө жагындай жайгашкан текст. Бул калыптын темасы, анын кыскача мазмуну.
тизме1 =
тизме2 =
Калыптын денеси; эреже болгондок, шилтемелердин чогулмасы.Тизмеектин элементтери бир сапта белгилениши керек, бирок аларды Э<div></div> кошуу менен. Ар бир тизме таблицанын өзүнчө сабында көрүнөт. Ар бири тизмеn= параметри менен коштолушу мүмкүн башжазууn= (ылдый караңыз).

Сөзсүз эмесдер[булагын оңдоо]

Чөнөктөр[булагын оңдоо]

башжазуу1 =
башжазуу2 =
Эгер бул параметр берилсе анда тиешелүү тизмедеn= берилген текст көрсөтүлөт. Эгер параметр нберилбесе, тизмеn= таблицанын болгон туурасын ээлейт. Эгер башжазууn= үчүн тизмеn=, берилбесе башжазуу таблицаны толук ээлеп ортосуна жайгашып алат.
сүрөт =
сүрөт, которое будет показано под основным заголовком в правой части таблицы (правее башжазуу/тизме). Для того, чтобы сүрөт показывалось правильно, должен быть задан параметр тизме1=. Параметр сүрөт= допускает стандартный викикод для отображения, то есть
|сүрөт = [[Файл:Пример.jpg|100px]]
В шаблоне, не растянутом на всю ширину страницы, сүрөт будет показано со сдвигом от правого края шаблона. Для того, чтобы этого избежать, используйте параметр right в викикоде, то есть
|сүрөт = [[Файл:Пример.jpg|80px|right]]
үстүндө =
Ячейка во всю ширину таблицы, располагающаяся непосредственно под основным заголовком (над заголовками/списками денеси шаблона). В шаблоне без параметра сүрөт= задание параметра үстүндө= аналогично заданию параметра тизме1= без башжазуу1=, но при этом тизме из параметра үстүндө= по умолчанию будет отцентрирован.
астында =
Ячейка во всю ширину таблицы, располагающаяся астында денеси шаблона (под заголовками/списками и сүрөтм). В шаблоне без параметра сүрөт= задание параметра астында= аналогично заданию последнего параметра тизмеn= без башжазууn=, но при этом тизме из параметра астында= по умолчанию будет отцентрирован.

Ыкмалар[булагын оңдоо]

В следующих параметрах указываются CSS-стили.

ыкма_негизги_башжазуу =
Стили для параметра башжазуу=. Как правило, цвет фона:
|ыкма_негизги_башжазуу = background:#nnnnnn
|ыкма_негизги_башжазуу = background:name
Цвет фона по умолчанию — #ccf (сокращённая форма от #ccccff).
ыкма =
ыкма_денеси =
Стили для всего денеси шаблона. Эти два параметра полностью взаимозаменяемы. Примеры аргументов этих параметров:
background:#nnnnnn
text-align:[right/center/left/justified]
width:N[em/%/px]
float:[left/right/none]
clear:[right/left/both/none]
Для получения таблицы, похожей на вариант из английской Википедии (см. Template:Navbar), нужно задать стиль
|стиль = font-size:85%
ыкма_башжазуу =
Стили для всех параметров башжазууn=. Этот параметр имеет более высокий приоритет, нежели стиль=. Примеры аргументов этого параметра:
background:#nnnnnn
text-align:[left/center/right]
vertical-align:[top/middle/bottom]
white-space:nowrap
Цвет фона по умолчанию — #ddf (сокращённая форма от #ddddff).
ыкма_тизме =
Стили для всех параметров тизмеn=. Этот параметр имеет более высокий приоритет, нежели стиль=.
Цвета фона списка (и всей таблицы) по умолчанию — #f9f9f9.
ыкма_так_сан =
ыкма_жуп_сан =
Стили для всех нечётных (тизме1=, тизме3= и т. д.) и чётных (тизме2=, тизме4= и т. д.) параметров. Эти параметры имеют более высокий приоритет, нежели стиль= и стиль_тизме=. Обычно используются для задания цвета фона (background:#nnnnnn), чтобы получить строки таблицы с фоновой чересполосицей.
ыкма_үстүндө =
ыкма_астында =
Стили для параметров үстүндө= и астында=, соответственно. Обычно используются для задания цвета фона и выравнивания текста:
background:#nnnnnn
text-align:[left/center/right]

Башкалар[булагын оңдоо]

state =
По умолчанию (если параметр отсутствует или с пустым аргументом) — autocollapse. Если указано значение collapsed, Навигациялык таблица всегда будет появляться в свёрнутом состоянии. Синонимами аргументов autocollapse и collapsed являются autocollapsed и collapse. Для любого другого аргумента Навигациялык таблица будет всегда появляться в раскрытом состоянии. Навигациялык таблица с параметром autocollapse будет появляться в скрытом состоянии, если на странице есть две или более таблицы с атрибутом collapsible (технические детали см. в MediaWiki:Common.js).
Иногда требуется навигационный шаблон с состоянием по умолчанию, которое можно переопределить в статье. Для этого в навигационном шаблоне используйте параметр state, просто передающий значение базовому шаблону (вместо состояние по умолчанию нужно подставить необходимое значение — например, autocollapse):
|state = <includeonly>{{{state|состояние по умолчанию}}}</includeonly>
(скобки <includeonly> нужны для того, чтобы при просмотре шаблона на его странице он всегда оставался в раскрытом состоянии). Соответственно, при использовании такого навигационного шаблона можно указывать его состояние, например:
{{наш навигационный шаблон|state=collapsed}}
navbar =
Значение по умолчанию — показывать ссылку  Бул калыпты көрүү  для перехода к шаблону, указанному в параметре ысым=. Если указано значение plain, либо параметр ысым= пустой или не задан, ссылка в левой части заголовка показана не будет.

Оформление тизме[булагын оңдоо]

В случае, если тизме ссылок содержит много ссылок, его становится неудобно редактировать. В этом случае тизме можно разбить на отдельные строки. Но поскольку шаблон некорректно отрабатывает многострочные аргументы, такие списки следует заключать в теги <div></div>. А чтобы избавиться от отступов сверху и снизу, добавляемых этими тегами, можно использовать параметр style=.

Мисалдар[булагын оңдоо]

Сүрөтү жок[булагын оңдоо]

Сүрөтү менен[булагын оңдоо]

Сүрөт жана стили менен[булагын оңдоо]

Дагы караңыз[булагын оңдоо]