Кара куш

Википедия дан
Кара куш.
Aquila nipalensis

Кара куш (лат. Aquila nipalensis, Hodgson, 1833)

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Кургак боздоңдор жана Евразиянын түндүк чөлдөрү, Дунай дарыясынын ылдыйкы агымынан тартып Байкал жана Сары деңиздин жээктерине чейин, түштүктү карай түндүк-батыш, чыгыш жана Түштүк Африканы көздөй, Орто жана Борбордук Азиянын чөлдөрүндө . Кыргызстанда учуп келген мезгилде гана учурайт.

Жашаган аймактары[оңдоо | булагын оңдоо]

Тоо этектериндеги ачык жерлер.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Чүй өрөөнүндө келгин мезгилде гана кездешет. 1995-жылы Жарлыкайынды капчыгай этегинде 11 особу, ал эми 2001-жылы Виноградный айылынын айланасында 2 особу катталган.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Түздөн-түз кыруу, уяларын талкалоо, ЛЭП зымдарына урунуп өлүшү.

Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)[оңдоо | булагын оңдоо]

Келгин куш. Уясын жерге, чоң эмес бадалдардын арасына, жарларга салат. Азыгынын негизин орто өлчөмдөгү кемирүүчүлөр түзөт.

Көбөйтүү (колдо багуу)[оңдоо | булагын оңдоо]

Маалымат жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыргызстандын территориясында мамлекеттик коргоого алынган жаныбарлардын тизмесине 1975-жылы киргизилген. «Жапайы фаунанын жана флоранын жоголуп бара жаткан түрлөрдү соода-сатык боюнча эларалык конвенциясынын» 1-тиркемесине киргизилген.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Браконңерлер менен күрөшүү. Массалык-маалымат каражаттары аркылуу эл арасына түрдү коргоо боюнча пропаганда жүргүзүү. Уялоочу жерлерин мүмкүн болушунча таап коргоо, ӨКЖА түзүү.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

VI категория, Near Threatened, NT: R. Сейрек кездешүүчү түр. Кыргызстандын фаунасында бир уруунун төрт түрүнүн бирөө. A.n.orientalis Cabanis, 1854 түрчөсү кездешүүдө.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]