Карл Ясперс

Википедия дан
Jump to navigation Jump to search
Карл Ясперс

Карл Ясперс - (23.02.1883 ж., Ольденбург, Германия - 26.02.1969 ж., Базель) - немец философ жана психиатр, экзистенциализмдин негиздөөчүлөрдүн бири.

1909-1915 жж. Гейдельбергде психиатрия клиникасында Ф.Ниссльдин ассистенти болуп иштеген.
1913 жылы В.Виндельбандда медицина (жалпы психопатология) боюнча доктор диссертациясын коргоп 1916 жылы психология доктору наамын алды.
1921 жылдан тарта Гейдельберг университетинде философия профессору болду.
1937 жылы фашист өкмөт сабак берүүдөн четтеткен.
1948-1961 жж. Базель университетинде философия профессору болуп иштеди.

Чыгармалыры:
Жалпы психопатология (Allgemeine Psychopathologie, 1913 [1](жеткиликсиз шилтеме));
Философия (Philosophie, 3 Bd., 1932);
Доордун рухий кырдаалы (Die geistige Situation der Zeit, 3 Aufl., В.- Lpz.. 1932);
Акыл эс жана жашоо ( Vernunft und Existenz, Groningen, 1935;
Тарыхтын пайда болушу жана максаттары (Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, 3 Aufl., Munch., 1952);
Улуу философтор (Die grossen Philosophen, Bd. 1, 1957);
Атомдук бомба жана адамзаттын келечеги (Die Atombombe und die Zukunft des Menschen, 1958);
Философиялык ишеним жана жаңылык (Der philosopische Glaube angesichts der Offenbarung, 1962);
Психопатология боюнча каттар (Gesammelte Schriften zur Psychopathologie, B.- [u. a.], 1963);
Трансценденциянын шифрлары (Chiffren der Transzendenz, 1970) жана башкалар.