Мазмунга өтүү

Кенелер

Википедия дан
Aceria anthocoptes.

Кенелер (лат. Acarina) — жөргөмүш түспөлдүүлөр классындагы майда жандыктардын бир чоң түркүмү, буларга 3 түркүм, кыйла түркүмчө, тукум, уруу жана түр кирет, алардын ичинде төмөнкү өкүлдөр кезигет: аргас кенеси (Ornithodoros papillipes), бодо кенеси (Boophilus calcaratus), шарап кенеси (Histiogaster bacchus), жүзүм кенеси (Eriophyes vitis), кемиргичтердин жүнчү кенеси (Myobia muris musculi), суучул кызыл кене, таранчы кенеси (Dermanyssus passerinus), алмурут кенеси (Eriophyes piri), кылкандуу дан кенеси (Siteroptes graminum), жылан кенеси (Ophionyssus natricus), теричил кене, шакектемгил кене, мөмөнүн Кызыл кенеси (Panonychus ulmi), келес кенеси (Ornithonyssus bacoti), тоок кенеси (Dermanyssus gallinae), жөкө кенеси (Eriophyes tilae), баданачыл кене (Rhizoglyphus echinopus), деңиз кенеси (Copidognathus fabricii), ун кенеси (Tyroglyphus farinae), чычкан кенеси (Allodermanyssus sanguineus), кадимки желелөөчү кене (Tetranychus telarius), кандагачтын можучу кенеси (Eriophyes laevis), кайың кенеси, перси кенеси (Argas persicus), өрдөктүн тыбытчыл кенеси (Freyana anatina), момодаракчыл күрөң кене, жалпак кене (Brevipalpus obovatus), куш кенеси (Chemidocoptes gallinae), чоң курсак кене (Pyemotes ventricosus), аары кенеси (Acarapis woodi), кара чоркене, шекер кенеси, карагат бүчүрүнүн кенеси (Eriophyes ribis), ит кенеси (Rhipicephalus sanguineus), мырза карагай кенеси (Eriophyes pini), сыр кенеси (Tyroglyphus siro), тайга кенеси (Ixodes persulcatus), өлүкчүл кене (Poecilochirus necrophori), хитончул кене, моюл кенеси (Eriophyes padi), түктүү аарынын кенеси, шаган кенеси (Е. fraxinivorus), кескелдирик кенеси (Sauronyssus saurarum), акарус формалуу кенелер (түркүм) (Acariformes), кампа кенелери (чоң тукум) (Tyroglyphoidae), аргас кенелери (тукум) (Argasidae), суу кенелери (чоң топ) (Hydrachnellae), кыл кенелери (чоң тукум) (Myobiidae), можу жасоочу кенелер (чоң тукум) (Eriophyoidea), гамаз сымалдуу кенелер (тукум) (Сатаsoidae), голотиркенелер (топ) (Holothyroidea), коңуз кенелери (тукум), искосда кенелери (чоң тукум) (Ixodidae), кан соргуч кенелер (топ), канаттуу кенелер (тукум) (Galumnidae), өпкө кенелери, деңиз кенелери (тукум) (Halacarae), чопкуттуу кенелер (тукум) (Oribatidae), мите кенелер (түркүм) (Parasitiformes), желелөөчү кенелер (тукум) (Tetranychidae), чалгынчыл кенелер (тукум) (Analgesoidae), жалпак кенелер (тукум) (Tenuipalpidae), седепчил кенелер (уруу), саркоптус түспөлдүү кенелер (түркүмчө) (Sarcoptiformes), чалгычан кенелер (түркүм) (Opilioacarina), тарсронемид кенелер (чоң тукум) (Tarsonemini), тетранихтүү кенелер (чоң тукум) (Tetranychoidea), тромбидий түспөлдүү кенелер (түркүмчө) (Trombidiformes), сүйрү кенелер (уруу) (Tyrophagus), муруттуу кенелер, жырткыч кенелер (тукум) (Cheyletidae), котур кенелери (чоң тукум) (Sarcoptoidea), алты буттуу кенелер (тукум) (Phytoptipalopidae), топурак кенелери (топ).

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Калып:Bio-stub