Мазмунга өтүү

Кидик бүркүт

Википедия дан
Hieraaetus pennatus

Кидик бүркүт (Hieraaetus pennatus), (J.F. Gmelin, 1788):

Жалпы жана өлкөдө таралышы[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Европанын түштүгүндө, Африкада, Орто жана Түштүк Азияда, Жаңы Гвинея жана Австралияда, республиканын токойлуу тоолорунда кездешет.

Жашаган аймактары[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Ар кандай типтеги токойлордо, көбүнчө жалбырактуу, ийне жалбырактуу токойлордо сейрек кездешет.

Саны[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Кыргызстандын шарттарында саны такталган эмес. Ар кандай жактарда анын саны көп эмес. Акыркы үч жылдын ичинде 2 особң 2001, 2002 жж. кездешкен .

Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Көчмөн куш. Республиканын территориясына апрелде келет. Уяларын көбүнчө жалбырактуу, чанда гана ийне жалбырактуу дарактарга салат. Уясында 1-2 жумуртка болот. Куштар менен, чанда гана майда кемирүүчүлөр жана сойлоп жүрүүчүлөр менен тамактанат.

Чектөөчү факторлор[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Түздөн-түз кыруу, уяларын талкалоо.

Көбөйтүү (колдо багуу)[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Маалымат жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Коргоо үчүн атайын чаралар колдонулган эмес, бирок республика боюнча аны кармоого тыюу салынган.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Коруктардын территорияларында коргоону уюштуруу. Уялоочу жерлерге ӨКЖА уюштуруу. Чектөөчү факторлорду аныктоо, түрдүн биологиясын толугу менен изилдөө.

Статусу[түзөтүү | булагын түзөтүү]

VI категория, Near Threatened, NT: R. Аз изилделген куш. Монотиптүү түр . Кыргызстандын фаунасында бир уруунун жалгыз өкүлү.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]