Конгломерат

Википедия дан

Конгломерат (лат. conglomeratus - “жыйылган, тыгыздалган, кысылган, эзилген”) - гетерогендүү нерсенин айкалышы, иретсиз аралашма, ассорти.

Гипонимдер бар: