Кундуз

Википедия дан
Кундуз.
Кундуз.

Кундуз (лат. Lutra lutra, Linnaeus, 1758):

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Казакстан, Тажикстан. Кыргызстанда мурда Ысыккөл бассейнинин көлмөлөрүндө, Чаткалда, Нарында жана Алай өрөөнүндө жашачу. Азыркы учурда Кыргызстанда Алай өрөөнүндө, Кызылсуу дарыясынын түштүк-батыш бөлүгүндө кездешет. Чаткал жана Үзөңгүкууш дарыяларынын бассейндеринде сакталып калышы мүмкүн.

Жашаган аймактары[оңдоо | булагын оңдоо]

Балыкка бай, жайылмасы бадалдуу жана бак-дарактуу же аска тектеринин сыныктары бар дарыялардын жана көлдөрдүн жээктери.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Азыркы учурда бир нече жуптан көп эмес.

Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)[оңдоо | булагын оңдоо]

Изилденген эмес.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Адам тарабынан кырылуусу, балыктын санынын азайышы. Өстүрүү (колдо багуу). Белгисиз.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

Аңчылык жасоого тыюу салынган.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Алай өрөөнүндө ӨКЖА түзүү. Азыркы кездеги ареалын иликтөө үчүн Алай өрөөнүнүн территориясын изилдөө. Чаткал өрөөнүндө жана Сарыжаз дарыясынын бассейнинде болжолдуу жашоо аймактарын тактап изилдеп чыгуу.

Статус[оңдоо | булагын оңдоо]

III категория Critically Endangered, CR: R, C1. Кыргызстанда Lutra lutra seistanica Birula, 1912 түрчөсү жашайт. Борбордук Азиянын эки түрчөсүнүн бири.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]