Мазмунга өтүү

Кундуз

Википедия дан
Кундуз.
Кундуз.

Кундуз (лат. Lutra lutra, Linnaeus, 1758):

Жалпы жана өлкөдө таралышы[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Казакстан, Тажикстан. Кыргызстанда мурда Ысыккөл бассейнинин көлмөлөрүндө, Чаткалда, Нарында жана Алай өрөөнүндө жашачу. Азыркы учурда Кыргызстанда Алай өрөөнүндө, Кызылсуу дарыясынын түштүк-батыш бөлүгүндө кездешет. Чаткал жана Үзөңгүкууш дарыяларынын бассейндеринде сакталып калышы мүмкүн.

Жашаган аймактары[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Балыкка бай, жайылмасы бадалдуу жана бак-дарактуу же аска тектеринин сыныктары бар дарыялардын жана көлдөрдүн жээктери.

Саны[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Азыркы учурда бир нече жуптан көп эмес.

Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Изилденген эмес.

Чектөөчү факторлор[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Адам тарабынан кырылуусу, балыктын санынын азайышы. Өстүрүү (колдо багуу). Белгисиз.

Уюштурулган коргоо аракеттери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Аңчылык жасоого тыюу салынган.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Алай өрөөнүндө ӨКЖА түзүү. Азыркы кездеги ареалын иликтөө үчүн Алай өрөөнүнүн территориясын изилдөө. Чаткал өрөөнүндө жана Сарыжаз дарыясынын бассейнинде болжолдуу жашоо аймактарын тактап изилдеп чыгуу.

Статус[түзөтүү | булагын түзөтүү]

III категория Critically Endangered, CR: R, C1. Кыргызстанда Lutra lutra seistanica Birula, 1912 түрчөсү жашайт. Борбордук Азиянын эки түрчөсүнүн бири.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]