Мазмунга өтүү

Кызгылт бирказан

Википедия дан
Pelecanus onocrotalus

Кызгылт бирказан (лат. Pelecanus onocrotalus, Linnaeus, 1758):

Жалпы жана өлкөдө таралышы[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Экватордук Африка, Жер Ортолук деңиз, Дунайдын делңтасы, Индияга чейин, Жакынкы чыгыштагы өлкөлөр, Казакстан. Кыргызстанда күзгү өтүү мезгилинде кездешкен , кээде кыштайт.

Жашаган аймактары[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Калың камыштуу чоң көлмөлөр.

Саны[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Учуп өтүү мезгилде бирин-серин куштар жолуккан.

Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Бир нече миң жупту түзүшүп чоң колониялар менен уялашат. Уяларын аралчаларга, камыштардын сынып жапырылып калган жерлерине салышат. Уясында 1-3 жумуртка, аны 33-39 күн басып чыгарат. Балыктар менен азыктанат.

Чектөөчү факторлор[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Учуп өтүүдө эс алууга керектүү чоң көлмөлөрдүн аздыгы. Дарыялардын гидрологиялык режиминин өзгөрүлүшүнөн, химиялык булганычтан, камыштардын өрттөнүшүнөн, балыктардын запасынын азайышы жашаган жерлеринин бузулушуна алып келет, ошондой эле браконңерлик.

Көбөйтүү (колдо багуу)[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Маалымат жок, бирок көптөгөн зоопарктарда багылат.

Уюштурулган коргоо аракеттери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

1985-жылы Кыргызстандын Кызыл китебине , ошондой эле Казакстандын, Өзбекстандын жана Түркмөнстандын Кызыл китептерине киргизилген.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Сезондук заказниктерди жана Борбордук орнитологиялык территорияларды уюштуруу.

Статусу[түзөтүү | булагын түзөтүү]

VI категория, Near Threatened, NT: R. Монотиптүү түр.Евразиянын фаунасында уруунун эки түрүнүн бирөө.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]