Кыргызстандын кызыл китеби

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Кыргыз ССР Министрлер Советинин 1976-жылдын 10-майындагы токтому менен 1-жолу Кыргызстандын кызыл китеби тузулуп, 1981-жылдын 13-апрелиндеги токтому боюнча ага катталуучу осумдуктор менен жаныбарлардын тизмеси бекитилген (Кыргыз жергесинде осумдуктун 4,5 миндей туру осот, анын 600дойу дары чоптор). Кызыл китепке осумдуктун 65,курт кумурсканын 18, канаттуунун 33, сут эмуучулордун 13, балыктын 2 туру киргизилген. Алардын ичинде ото азайып же жок болуп бараткан анардын байыркы сорту, мандалактын сейрек учуроочу туру, буркут, шумкар, аюу, элик, марал, илбирс ж.б. бар.