Лабораториялык тажрыйбалар

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Лабораториялык тажрыйбалар – окуучунун эксперименти лабораториялык тажрыйбалар жана практикалык сабактар болуп бөлүнөт. Алар дидактикалык максаттары боюнча айырмаланышат. Лабораториялык тажрыйбалардын максаты – жаңы материалды окуп үйрөнүү, жаңы билим алуу.

Окуучунун эксперименти төмөнкү этаптар боюнча өтөт:
1) тажрыйбанын максатын аң сезимдүү кабыл алуу;
2) заттарды изилдеп-үйрөнүү;
3) куралды чогултуу же даяр куралды пайдалануу;
4) тажрыйбаны аткаруу;
5) натыйжаны анализдөө жана жыйынтык чыгаруу;
6) алынган натыйжаны түшүндүрүү жана химиялык теңдемелерди түзүү;
7) отчет түзүү.

Лабораториялык тажрыйбалар жекече ар бир окуучу өз алдынча, же топтук (окуучулар тобундагы окуучулар чогуу аткарылуучу иштемдер бири биринен айырмаланат, арасында чогуу жыйынтык чыгарышат. Лабораториялык тажрыйбаларга жаңы материалды түшүндүрүү сабагынын структурасында орун берилет. Лабораториялык тажрыйбалар жөнүндө окуучуларга алдын-ала эскертүүнүн зарылчылыгы жок. Техникалык коопсуздук эрежесин сактоо максатында татаал лабораториялык тажрыйбаларды окуучулардын (2–3 кишиден) тобу аткарганы оң.

Лабораториялык тажрыйбалар жаңы материалды түшүндүрүү жараянында өткөрүлгөндүктөн, аны материалды түшүндүрүү ирети бузулбагандай уюштуруу зарыл. Лабораториялык тажрыйбаларды аткаруу учурунда практикалык билгичтиктерин жана көндүмдөрүн калыптандырууга анча басым жасалбайт.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Кыргыз педагогикасы (энциклопедиялык окуу куралы). - Б.: 2004