Литосфера

Wikipedia дан

Литосфера– Жер кыртышын жана мантиянын жогорку катмарын камтыган Жердин «катуу» сырткы сферасы.
Литосферанын төмөнкү чеги астеносферанын үстүнөн өтөт. 20-кылымдын 60-ж-рына чейин жер кыртышынын синоними катары кабыл алынган.