Мамбаева Салтанат

Википедия дан
Салтанат Мамбаева, Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин доценти. 2012-жылдын 3-февралы.

Салтанат МамбаеваКыргызстандагы илимпоз жана агартуучу айым, доцент, филология илимдеринин кандидаты (2002), Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин доценти (2009).

Кыскача өмүр таржымакалы[түзөтүү | булагын түзөтүү]

1965-жылы Кыргызстандын борбору Бишкек (мурдагы Фрунзе) шаарында туулган.

1982-жылы орто мектепти аяктаган.

Ошол эле жылы КУУнун чет тилдер факультетине тапшырган.

Студент кезинен коомдук ишке жигердүү катышып, Москва, Ленинград (Санкт-Петербург), Киев, Омск, Новосибирск, Будапешт (Венгрия), Белград (Югославия) шаарларын кыдырган.

1987-жылы КУУну аяктап, Москвадагы СССР Эл чарбасынынын жетишкендиктери көргөзмөсүнө кыргызстандык котормочу катары кызматка алынган. Бир айдан соң СССР КГБсынын алдындагы синхрондук котормочулар курсуна кабыл алынган.

КПССтин акыркы (27-) курултайынын ишин кыргызчага которгон.

1991-жылга чейин Кыргызстан Тышкы иштер министрлигинде котормочу болуп иштеп, өкмөттүк делегациялар менен ишсапарга чыгып турган.


СССР кулаган соң, мугалимдик кесипке өткөн. Оболу Фрунзе политехникалык институтунда англис сабагынан окутуп, студенттер үчүн ишкердик тармагындагы оозеки котормочулук жаатында алгачкы колдонмо китепти жазган.

1992-жылы жаңы ачылган Бишкек гуманитардык университетинин роман-герман факультетине чакырылып, 1 ай өтпөй англис тили кафедрасынын башчысынын милдетин аткарып калган.

1998-жылга чейин аталган окуу жайда эмгектенген. Ал окуу жайдын эл аралык карыс-катнашын чыңдоого салым кошкон.

1998-жылдын сентябрынан 2002-жылга чейин Жусуп Баласагын атындагы КУУнун алдында уюшулган британдык Темпус ТАСИС программасыныны менежери болуп иштеди.

2002-жылы июлда кандидаттык диссертациясын коргогон соң, эл аралык Кыргыз-Түрк “Манас” университетине кызматка чакырылган.

Азыркы тапта аталган эл аралык университетте доцент болуп иштеп келет.

Илимий жана агартуучулук ишмердиги[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Салтанат Мамбаева тил илиминин маселелери, салыштырма котормочулук, салыштырма тарыхый типология ж.б.га арналган 120дан ашуун илимий макала жана 6 китепти англис, орус жана кыргыз тилдеринде жарыялады.

Коомдук ишмердиги[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • 1994-1998 – Кыргызстандагы англис тил мугалимдеринин Ассоциациясынын менежери
 • 2009-2011 - Кыргызстандагы англис тили окутуучуларынын жамаатынын Президенти, азыр мучосу
 • 2004-жылдан азыркыга чейин – Кыргызстандагы Америка таануу жамаатынын мүчөсү
 • 2011-жылдан – АКШнын Фулбрайт программасынын Кыргызстандагы бүтүрүүчүлөрүнүн жамаатынын мүчөсү
 • 2018- Кыргызстандагы Котормочула Уюмунун уюштуруучусу жана мүчөсү

Котормочулук[түзөтүү | булагын түзөтүү]

1987 жылы Синхрон котормо 3 айлык курс, Москва КГИФК, МИД СССР 1986 жылдан баштап азырыкы убакытка чейин - Оозеки (синхрондук) котормолор аркылуу бир катар олуттуу расмий делегациялардын ишмердигин чагылдырган.

Чет өлкөдөгү адистикти өркүндөткөн доору[түзөтүү | булагын түзөтүү]

1997-98-жж. Ташкенде англис тилин окутуу боюнча тренинг.

1999 – Борбордук Азиядагы англис тили мугалимдеринин жыйыны (САТЕС)

2004-2006 FDFP (Faculty Development Fellowship Program)гранты боюнча Америкада, Висконсин

штатындагы Милуоки шаарында чакырылган профессор катары лекцияларды берди

2005 – Будапешттеги Борбордук Европа университетиндеги эки апталык тренинг

2010-2011-жж. – АКШнын Фулбрайт программасынын гранты (Буффало шаары,Нью-Йорк штаты, АКШ)

2012-2017 жж - TUNING TUCAHEA проектинин Кыргыз-Түрк Манас Университети тарабынан менеджери жана проект ичинде Тил илими боюнча координатору

2018 ж - Денизли, Туркия, Памуккале университетине чакырылган профессор катары лекцияларды берди

Илимий жыйындарга катышуусу[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Кылым башынан бери ар жылы илимий жана окутуучулук жыйындарга катышып келет.

 • 2005 TESOL конгресси, Сан Антонио, Техас, АКШ.
 • 2005 “Ахановдук окуулар”, Алматы, Казакстан
 • 2006 Илимий тармактар аралык эл аралык жыйын. , Браун Университети, Род Айленд, АКШ.
 • 2008 Полилингвизм: Тил-Аңсезим-Маданият. Алматы. Казакстан
 • 2009 Тил жана менталитет. Эл аралык Ахановдук окуулар. Алматы, Казакстан.
 • 2009 Тил, адабият, менталитет жана маданий тажрыйбалардын ар түрдүүлүгү. Курск, Орусия.
 • 2011 Илимий тармактар боюнча улуттук жыйын (National Conference for Academic Disciplines), Борбордук Флорида Университети, Орландо, Флорида, АКШ.
 • 2016 ж Орландо,Флорида, АКШда Азиз адамдардын конгресси. Брайлб системасы боюнча азаиз адмдарга жардам беруу.

Эмгектери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • 1. Способы передачи терминов с одного языка на другой (статья) Сб. Тезисов внутривузовской раучно-практич.конф.проф-препод.состава.Бишкек, 1995
 • 2. Культура общения как целевая установка в курсе иностранного языка (статья) // Сб. научн.трудов 1-й научной конференции молодых учёных и аспир-в БГУ.Бишкек,1996
 • 3. Проблемы перевода научных терминов (статья) // Проблемы демократизации и гуманитаризации высшей школы (материалы международной конференции), Бишкек 1996.
 • 4.Роль языковой номинации терминов искусства английского и русского языков в свете гуманистических идей (статья) // Материалы международной конференции посвящённой гуманистическим идеям Ганди.,Бишкек:БГУ.1998.
 • 5.Синтаксическая номинация терминов по искусству(статья // )Материалы Республиканской научно-практической конференции «Э.Хемингуэй и развитие литературы и языков в ХХ веке» Сб.научных трудов КГПУ им. И. Арабаева. Бишкек,2000
 • 6.Роль синтаксических единиц в текстообразовании (статья) // Язык и проблемы межкультурной коммуникации. Материалы межвузовской научно-практической конференции КГУ им. И. Арабаева.,Бишкек,2001
 • 7.Идентифицирующая номинация в художественных текстах(статья) // Язык и проблемы межкультурной коммуникации. Материалы межвузовской научно-практической конференции КГУ им. И. Арабаева., Бишкек,2001
 • 8.Формирование терминосистем в языке м способы образования терминов(статья) // Журнал: Социальные и гумаритарные науки, Раздел: Языкознание. Литературоведение. №1-2 2001 г.стр.58- 60, Бишкек, 2001
 • 9.Закономерности соответствия при переводе терминов по искусству(статья). // Журнал: Социальные и гумаритарные науки, Раздел:теория перевода,. №1-2 2001 г.стр.77-80 Бишкек,2001
 • 10.Адекватность перевода терминов в текстах(статья). // Журнал:Эл Агартуу, №3-4, 2001. стр.70-75,Бишкек, 2001
 • 11. Номинативно-функциональные особенности бизнес-терминов и их образование в английском языке(статья) // Вестник КГНУ. Гуманитарные науки. Филология. Языкознание.Серия1. Вып.3. стр.145., Бишкек 2001
 • 12. Номинативная функция и сущность терминов(статья). // Вестник КГНУ.Гуманитарные науки. Филология. Языкознание. Серия1.Вып.3.стр.145., Бишкек 2001
 • 13.Синтаксическая номинация в художественных текстах(статья). // Вестник КГНУ.Гуманитарные науки. Филология.Литературоведение. Серия1 .Вып.4.стр.172., Бишкек 2001
 • 14.Адекватность перевода террминов в художественных текстах (статья)Вестник КГНУ.Гуманитарные науки. Филология. Литературоведение. Серия1.Вып.4.стр.176., Бишкек 2001
 • 15.Роль межкультурной коммуникации при преподавании иностранных языков (статья). Сборник научных трудов Института мировых языков, Вып.4, стр.125-128 Бишкек,2002
 • 16.Роль речевой экспрессии в языках.(статья),Книга: Концепции развития языковой ситуации в Кыргызстане. Материалы Межвузовской научно-практической конференции, КРСУ, ф-т международных отношений, 14 октября, Бишкек,2003 стр.78-86
 • 17.Knowing culture through language(статья) , // Концепции развития языковой ситуации в Кыргызстане. Материалы Межвузовской научно-практической конференции, КРСУ, ф-т международных отношений, Бишкек, 14 октября, 2003 стр.33-38
 • 18.Culture through Language. (статья), // Материалы республ. научно-практ. конференции посвященной 5 летию ИЕЦ.Иннов-е преобразования в сфере высшего образования в Кыргызской Республике по мобильной интеграции в мировое образовательное пространство. Инст-т Европейских Цивилизаций КГПУ им. И. Арабаева Бишкек,2004.
 • 19.Communicating across cultures(статья) // Вестник КАЗНУ.,№6 (88)., Серия Филологическая 2005, Алматы
 • 20.Developing syllabi in teaching Intercultural Communication for Simultaneous Translators.

(статья). // Материалы республ. научно-практ.конференции “Faculty development, curriculum content and syllabus design” («Модернизация образования, кредитные технологии и разработка силабусов») Серия 5, Выпуск 4 Гуманитарные науки, Бишкек, 2005

 • 21.Teaching Culture through language(статья). // Вестник КНУ им. Ж.Баласагына, Серия 1, Выпуск 3,гуманитарные науки, Филология, Бишкек 2006,стр.41-49
 • 22.Globalization and its influence on Kyrgyz culture and Language (статья) // Вестник КНУ им. Ж.Баласагына, Серия 1, Выпуск 3,гуманитарные науки, Филология, Бишкек 2006,стр.49-54
 • 23.Language and culture taboos in the American and Kyrgyz societies,(статья) // Вестник КНУ им. Ж. Баласагына, Серия 6 «Актуальные проблемы германского и тюркского языкознания», Бишкек, 2008, стр.156-163
 • 24.Identifying Kyrgyz Culture via Hall and Hofstede’s dimensions (статья-доклад), // American Studies in Kyrgyzstan.,Сборник статей КГПУ им. Арабаева, Бишкек, 2008
 • 25.Роль билингвизма в межкультурной коммуникации и в переводах(статья-доклад). // Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Полилингвизм: Язык-Сознание-Культура», Ахановские чтения,15-16 мая,стр.147—153., Алматы.,2008.
 • 26.Англо-русско-кыргызский словарь терминов искусства (словарь) Словарь. ИЦ «Текник» Бишкек, 2006 (Тираж 450 экз.)2,75 п.л.
 • 27. Identifying Kyrgyz People and Culture (учебно-методическое пособие по межкультурной коммуникации). Учебно-методическое пособие для студентов переводческих агенств. ИЦ «Текник» Бишкек, 2008 (Тираж 400 экз.) 95/65 6,0 п.л.
 • 28. Концепт семьи в культуре современных кыргызов, // Язык, литература, ментальность и разнообразие культурных практик: Материалы 2-ой международной научной конференции. Часть 1./научный ред.Боженкова Р.К.-Курск, 2009.
 • 29. Связь ментальности и языка, // Язык и ментальность.Mеждународная конференция «Ахановские чтения» под эгидой МАПРЯЛ (материалы докладов и сообщений)/научн.ред Сулейменова Э.Д..-Алматы: Казак университети,2009.-Т.2
 • 30. Англис тилинин стилистикасы(Stylistics of the English Language), Учебно-методическое пособие для студентов.ИЦ«Текник» Бишкек, 2009 (Тираж 450 экз.) 15.3 п.л.
 • 31. Кыргызская ментальность и архетипичность языка, // Вестник КНУ им. Ж. Баласагына, Серия 6 «Актуальные проблемы германского и тюркского языкознания», Бишкек, 2009, стр.156-163
 • 32. Family, women and Kyrgyz proverbs, // Вестник КГПУ им. И. Арабаева, серия Филология 2009
 • 33. Culture, family value and translation , // «Котормо жана котормонун келечеги» аттуу, II Эл аралык илимий конференциянын материалдары, 16 апрель, 2010, Бишкек
 • 34. Перевод метафор и фразеологических словосочетаний (на базе кыргызского, русского и английского языков) // «Котормо жана котормонун келечеги» атту, II Эл аралык илимий конференциянын материалдары, 16 апрель, 2010, Бишкек.
 • 35. Kyrgyz system of education and its influence on family and cultural values, International Journal of Arts and Science (IJAS), // National Conference for Academic Disciplines, University of Central Florida, Orlando, FL, USA (March 21 - 24, 2011).
 • 36. Англис тилинин стилистикасы (Stylistics of the English Language), 2 издание, (В соавторстве с Укубаевой. Б) Учебно-методическое пособие для студентов. ИЦ«Текник» Бишкек, 2011 (Тираж 500 экз.) 16.25 п.л.
 • 37. Kyrgyz people, their Values and Cultures (в соавторстве с Бектуровой А.) Учебно-методическое пособие для студентов.Типография «ДЭМИ», 2011. (Тираж 500 экз.) 6.5. п.л.
 • 38.Сходства кыргызского языка с языком американских индейцев(на примере языка племени Навахо)Материалы международной конференции, Вестник БГУ,2012
 • 39.Teaching Cultural Values through the English Language.Вестник БГУ, 2012
 • 40.Роль языка и культуры в формировании концепта «семья» у кыргызов Материалы международной научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты развития современной науки» 16 мая 2012, Бишкек
 • С. Мамбаева жөнүндө жазылган же маалымат берилген китептер: 1.Тилмечтик кесипке даярдоо (усулдук колдонмо). Р. Мажитова.,Бишкек 2012

Интернеттеги шилтемелер[түзөтүү | булагын түзөтүү]