Категория:Кыргыз тил илими

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Кыргыз тил илимине (лингвистикага), анын тармактарына таандык терминдер жана кыргыз тил илимине түз же кыйыр салым кошкон окумуштуулар тууралуу маалымат жыйындысы.