Материалдык өндүрүш

Википедия дан

Материалдык өндүрүш — нарктуу буюм жана нерселерди түздөн-түз даярдоого же болбосо материалдык кызмат (курулуш, монтаж, жер иштетүү, оңдоо иштерин аткаруу) көрсөтүүгө байланышкан өндүрүш эсептелет. Материалдык өндүрүштүн негизги максаты адамдардын же системанын керектөөлөрүн канааттандырган товар жана продукцияларды өндүрүү. Экономика- чектелеген ресурстарды адамдардын чексиз муктаждыктарына туура жумшоону изилдеген илим.