Морфема

Википедия дан

Морфема – сөздүн маани берүүчү бөлүгү жана тилдеги негизги бирдик же мааниси жагынан бөлүнбөй турган грамматикалык форма. мененынкасиеттери: маани берет (лексикалык же грамматикалык маани туюнтат); башка учурларда да бирдей мааниде, бирдей формада кайталанат; чектүү болот (баштапкы маанидеги абалынан ары бөлүктөргө ажырабайт). Мисалы «малчылардын» деген сөз «мал» «-чы», «-лар», «-дын» деген 4 морфемадан турат. Мында биринчи морфема зат атооч, экинчиси сөз жасоо, үчүнчүсү көптүктү, төртүнчүсү (илик жөндөмө) таандык байланыш маанилерин туюнтту. Ушул сыяктуу ар кыл маанилерди туюнтушуна карата бул сөз бирдиги (морфема) уңгу морфема, лексикалык морфема, куранды морфема дегендей түрлөргө бөлүнүп кетет.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]