Зат атооч

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Зат атооч - сөз түркүмү. Зат атооч заттын атын билдирип ким? эмне? деген суроолорго жооп берет. Коптук турундо -лар мучосу кошулат.

Зат атоочтун өзүнө тиешелүү морфологиялык белгилери бар:

  • жөндөлөт;
  • жекелик жана көптүк санда колдонулат;
  • таандык мүчөлөр менен өзгөрөт;
  • жакталат.

Зат атооч сүйлөмдө ээлик, баяндоочтук жана айкындоочтук милдетти аткарат.