Мыкый үкү

Википедия дан
Strix aluco 3 (Martin Mecnarowski).jpg
Strix aluco sylvatica

Мыкый үкү (Strix aluco), (Linnaeus, 1758):

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Уялоо ареалы үзгүлтүктүү жана Европанын, Азиянын жана Түндүк-Батыш Африканын чегинде жатат, түндүктөн Норвегияга, Швецияга, Санкт- Петербургга, Ишимге чейин, түштүктөн Түркияга, Түндүк Иранга чейин, андан ары мыкый үкү Чыгыш Иранда жана Батыш Афганистанда жок да, чыгышты көздөй Түркстанда, Батыш Тянңшанда, Пакистанда, Индияда, Кытайда жана Кореяда кездешет . Кыргызстанда адатта Чаткал жана Фергана тоо кыркаларынын жаңгак токойлорунда, кээде Чүй өрөөнүндө кездешет . Кыш мезгилинде Гүлчөдө жана Өзгөндө кездешкендиги жөнүндө маалымат бар.

Жашаган аймактары[оңдоо | булагын оңдоо]

Токой канаттуусу, Кыргызстандын шартында эски жаңгак токойлорун артыксынтат.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Белгисиз. ==Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)==Кыргызстанда көбөйүү убактысы аныкталган эмес. Казакстандын коңшу райондорунда көбөйүү маалындагы үндөр майдын аягында, ал эми июлдун башында уча алган балапандар белгиленген. 2-6 жумуртка тууйт, 30 күн басат, бир айдан кийин балапандар уяны таштайт да, көпкө чейин уялоо аймагында болушат . Азыгы ар түрдүү: майда сүт эмүүчүлөр жана канаттуулар, кээде сойлоп жүрүүчүлөр, жерде-сууда жашоочулар жана коңуздар, бирок негизги бөлүгүн майда кемирүүчүлөр момолойлор жана чычкандар, биздин шартта түркстан келемиши түзөт .

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Көңдөйлүү эски бактарды кыюу, негизги азыгы болгон кемирүүчүлөрдүн депрессиясы.

Көбөйтүү (колдо багуу)[оңдоо | булагын оңдоо]

Белгисиз.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

Мыкый үкү Сарычелек жана Падышата коруктарынын территориясында жашайт.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Токойлордун эски бөлүктөрүндө жасалма көңдөйлөрдү түзүү.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

VII категория. Least Concern, LC. Кыргызстанда Strix aluco harmsi ( Zarudny, 1911) түрчөсү жашайт.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]